Економічні функції уряду

Економічні функції уряду можна розділити на три великі категорії: розподіл ресурсів, забезпечення стабільності економіки та розподіл доходу.

Розподіл ресурсів

Перераховані вище недоліки ринкової економіки дозволяють зробити припущення, що в центрі уваги уряду повинні стояти такі проблеми:

(А) недосконала конкуренція, особливо проблема монополізації і недостатня мобільність ресурсів;
(Б) екстернальні витрати і вигоди;
(В) недосконала інформованість виробників та споживачів, як щодо поточного стану справ, так і перспектив бізнесу;
(Г) відсутність або недостатність загальних благ, які ринкова цінова система запропонувати не в змозі.
забезпечення стабільності

Економічна стабільність має на увазі прийняття урядом заходів, спрямованих на досягнення:

(А) повної зайнятості;
(Б) стабільного рівня цін;
(В) збалансованого розвитку регіонів;
(Г) хорошого стану платіжного балансу;
(Д) стійкого і досить швидкого економічного зростання.

Посилання на основну публікацію