Економічне розшарування сімей за рівнем доходу

Масове зубожіння населення відбувається за рахунок «розмивання», тобто зменшення частки середніх верств, зміщення їх в сторону малозабезпечених і зближення з найбіднішими групами населення. Поряд з багатими, так званими «новими росіянами», з’явилися «нові бідняки» – ті, хто раніше ніколи не ставився до цієї категорії.

Виросла в 90-і роки частка доходів, отриманих від офіційно неврахованої підприємницької та іншої діяльності. У 1998 р 95% всіх сімей додатково до грошових доходів стали отримувати натуральні надходження сільськогосподарської продукції. Істотно зросла і частка натуральних надходжень в грошовому вираженні в сукупному доході сім’ї. У найменш забезпечених сім’ях частка натуральних надходжень була найбільш високою, в той час як в сім’ях з найвищими доходами вона становила всього 13% сукупного доходу.

Незважаючи на збільшення розмірів пенсій в порівнянні із середньою заробітною платою і загальної суми грошових доходів населення – щодо внутрішнього валового продукту, сталося не підвищення, а падіння реальних грошових доходів населення. Це сталося за рахунок того, що сам обсяг валового внутрішнього продукту за ці роки значно зменшився. До цій обставині додалися лібералізація цін, високі темпи інфляції, випереджаюче зростання індексу споживчих цін у порівнянні з дефлятором валового внутрішнього продукту.

Під впливом загальної економічної ситуації, зниження реальних доходів населення, більш високого зростання цін на продукти харчування щодо зростання цін на інші товари і послуги змінилася структура споживчих витрат населення, які також характеризують зміни в реальній купівельній спроможності заробітної плати людей.

Незважаючи на те, що частка витрат на харчування зростає, поживна цінність сімейного раціону знижується. В середньому на одного члена сім’ї в рік різко знизилося споживання м’яса і м’ясопродуктів, ряду молочних продуктів, риби і рибопродуктів, фруктів. Збільшилося споживання дешевих хлібних продуктів, картоплі, олії.

Найпоширенішим методом, яким сім’ї користуються для того, щоб вижити в важких економічних умовах, є споживання тільки найнеобхідніших продуктів харчування і навіть обмеження їх споживання.

Посилання на основну публікацію