Економічна сутність податків

Податки – обов’язковий індивідуальний безоплатний платіж, що стягується з фізичних осіб та організацій у формі відчуження належних їм на праві власності грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень, а також економічні відносини між державою і платником податку у вигляді відчуження платником податків частини одержуваного доходу на користь держави. Податок виражає економічні відносини між державою і платником податку (фізичною або юридичною особою) з приводу відчуження частини отриманого платником податку доходу на користь держави. Метою вилучення є формування державного бюджету для забезпечення державних витрат. Сплата податку завжди розглядалася як прояв чесноти громадян. Так, за часів Великої французької революції люди, що сплатили податок у розмірі триденного заробітку, здобували політичні права і забезпечували собі гарантії від гільйотини.

Податки виконують важливу соціально-економічну роль. По-перше, вони є головним джерелом формування доходів державного бюджету, по-друге, впливають на розвиток виробництва, сприяючи його зростанню або, навпаки, скорочення, і, по-третє, можуть впливати на рівень цін і зростання інфляції. Крім того, податки виконують активні соціальні функції – визначають ступінь соціальної справедливості, впливаючи на доходи різних верств населення. Таким чином, податки виконують фіскальну, економічну і соціальну функції. Фіскальна функція податків припускає утворення державних грошових доходів для функціонування держави; економічна – їх використання для впливу на економіку; перерозподільна дозволяє певною мірою вирівняти умови життя населення – багаті платять більше, бідні – менше.

Соціальні податки – це відрахування в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, фонд медичного страхування (табл. 2). Величина соціальних податків жорстко ув’язана з витратами на заробітну плату фізичним особам підприємства, піддається кількісному вимірюванню і включається в собівартість продукції в якості самостійної статті витрат – відрахування на соціальні потреби. Необхідність соціальних податків в даний час ніким не заперечується, а перспектива їх застосування залежить від політики держави в галузі соціального страхування та пенсійного забезпечення. Спірною є величина ставки податку (відсоток від доходу).

Посилання на основну публікацію