Економічна поведінка людини

Необхідний елемент входження кожної людини в систему ринкових уявлень про людські, сімейних, громадських і світових, загальземних цілях і засобах їх досягнення – економічне мислення. Це також система знань, які необхідно отримати, щоб жити раціонально, здійснювати «економічні поступки», що ведуть до збільшення блага, але разом з тим, це певний менталітет, який купується і передається у спадок від покоління до покоління як частина загальнолюдської культури і способу життя .

Основу економічного мислення складають інтереси, мотиваційні стимули. У той же час це певний рівень інтелекту, інформованості, компетентності, на основі чого людина, сім’я, суспільство вибирають цілі, приймають рішення про засоби їх досягнення. Економічне мислення визначає раціональну поведінку людини. Воно дозволило людству виробити і вдосконалити економічний інструментарій, в якому відображені досвід і вічні традиції, а також нововведення.

Істини взагалі, і економічні істини зокрема, складають тезаурус, або храніліщніцу системи концентрованих знань людства про раціональну поведінку в світі обмежених ресурсів і безмежних потреб, коли необхідно постійно приймати альтернативні рішення.

Посилання на основну публікацію