Економетрика – наука про закономірності економічних процесів

Економетрика – наука, що вивчає конкретні кількісні закономірності та взаємозв’язки економічних об’єктів і процесів за допомогою математичних і статистичних методів і моделей.

Моделі, які використовуються в економетрики, забезпечують отримання чисельних результатів на базі статистичної, прогнозної і плановій інформації. Іноді економетрика більш широко трактується як моделювання економічних процесів взагалі, включаючи і абстрактні теоретичні моделі.

Можливості економетрики залежать від того, в якій мірі модель відображає об’єктивні закономірності, відкриті економічною наукою, а також від наявності та якості даних, методів їх оцінки та обробки.

Спочатку в рамках економетрики розроблялися аналітико-статистичні моделі, що виражають кореляційну зв’язок економічного процесу з іншими імовірно впливають на нього факторами. Моделі цього типу – «економічні барометри», які виходили з закономірності випередження коливань в часі одних показників господарської кон’юнктури щодо інших.

Найбільш відома модель – «гарвардський барометр» (У. Мітчелл і ін.), Яка на практиці виявилася не здатною передбачити найбільший економічна криза 1929-1933 рр.

Аналітично-статистичні моделі економетрики представлені рівняннями регресії з параметрами, отриманими за допомогою статистичної обробки даних. За допомогою таких рівнянь прийнято представляти функції попиту, пропозиції, витрат, імпорту-експорту. До цього типу належать виробничі функції, що відображають технологічну залежність обсягу випуску продукції від витрат праці і засобів виробництва (подібні моделі створювали відомі західні економісти Ч. Кобб, П. Дуглас, Р. Солоу, К. Арроу, Я. Тінберген та ін.).

Посилання на основну публікацію