Ефективність методик ефективності

Одна з економічних аксіом командно-адміністративної економіки – залежність добробуту народу, могутності країни, її впливу на світові процеси від економічної ефективності заходів, нововведень, нововведень.

У різних і численних методиках оцінки ефективності реалізуються по-різному, зі значними відхиленнями за якістю, рівнем ієрархії, повноті. Це ставило завдання моніторингу якості ефективності самого інструментарію методик оцінки ефективності. У радянській економічній літературі велика увага приділялася дискусій про якість методик ефективності. Однак усі такі дискусії відрізнялися вузьким, обмеженим колом (складом) аналізованих методик.

Посилання на основну публікацію