1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка
  3. Джерела інформації фінансового аналізу

Джерела інформації фінансового аналізу

Працівник, на якого покладені аналітичні функції, має право використовувати будь-які достовірні відомості про організацію. Але найчастіше для формування повноцінних висновків достатньо річної або квартальної бухгалтерської звітності.

Зокрема, перший значущий документ-це баланс. Зазвичай для фінансових оцінок вивчається розділ пасивів, де відображена інформація про власний і позиковий капітал. Але в деяких випадках фінансовому аналітику доводиться звертати увагу і на активи. Друге за важливістю джерело інформації-це звіт про фінансові результати. Він включає загальні відомості про виручку, собівартість продукції, супутні витрати і головне – відображає чистий прибуток/збиток.

І останній документ, який дозволяє проводити більш детальне дослідження, в російській практиці відомий як “звіт про рух грошових коштів”. У ньому здійснюється узагальнення інформації за трьома напрямками діяльності:

  • Операційної – це грошові потоки, що виникають від виконання профільних видів робіт;
  • Інвестиційної – це потоки від операцій з основними засобами, частками в капіталі інших організацій і дивіденди;
  • Фінансової – це результат від викупу/продажу своїх акцій, залучення / погашення кредитів і так далі.

Важливо! Перераховані документи мають перед внутрішньою управлінською документацією важливу перевагу – вони дозволяють зіставляти результати роботи з показниками конкурентів, оскільки зміст фінансової звітності всіх ПАТ і ТОВ відкрито. Якщо ж аналітик буде робити акцент тільки на власні бізнес-плани і специфічні показники, він просто не зможе тверезо оцінити становище компанії в конкурентному середовищі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Механізм оподаткування