Джерела формування термінів, понять, дефініцій

Сучасний професійний мову економістів – продукт багатовікового розвитку світової економічної науки.

Колосальний вплив на цей розвиток, як і взагалі на багато явищ в історії світової культури і науки, справили культура і наука античних народів Стародавньої Греції і в першу чергу Стародавнього Риму. Це історичне вплив відбилося в словниках майже всіх розвинених мов світу.

Економічна наука далекого і близького минулого не становить в цьому відношенні винятку. Економісту повинні бути відомі такі словники. Перші видання наукового інструментарію, що наближаються до економічних словників, з’явилися в кінці XVII – початку XVIII ст. в Великобританії, Німеччині, Франції та інших державах Європи. Спочатку це були внутрикнижной словники в монографіях.

Так, у Великобританії Е.Хаттон включив «Словник торговця» в свій «Збірник торговця» (Hatton Е., The merchants magazine: or Trades-man; s treasury, L., 1 695; 9 ed., L., 1734). З XVIII ст. економічні енциклопедії та словники створювалися у вигляді самостійних видань.

Особливої згадки заслуговує грандіозна за своїм масштабом (242 томи) «Економічна енциклопедія» ( «Oeconomische Encyklopadie, oder Allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus-und Landwirdschaft, in alphabetischer Ordnung», B., 1773-1858), засновником і редактором 72-х томів якої був німецький економіст І.Г.Крюніц.

Автор праць з економіки англієць Дж.Р. Мак-Куллох створив «Практичний, теоретичний і історичний словник торгівлі та торговельної навігації» (McCulloch JR, A dictionary, practical, theoretical and historical of commerce and commercial navigation, L., 1832), який no 1890 р витримав у Великобританії і США 30 видань.

У Росії в XVIII в. М. В. Ломоносов зробив спробу складання лексикону товарознавчої термінології ( «Короткий розташування складати економічного лексикону російських продуктів …» (СПб, 1865 г.), «Реєстр російським продуктам …» (СПб, 1869 г.).

Був створений ряд економічних енциклопедій і словників в області товарознавства, комерції, фінансів, рахівництва. Серед них: «Довідковий комерційний словник» І. С. Вавілова (СПб, 1856 г.); «Комерційний словник» А.І. Іпатова (СПб, 1898 г.); «Торгово-промисловий словник» І.П.Бабенко (СПб, 1900 г.).

З 1972 р виходить перше енциклопедичне видання загальноекономічного змісту – «Економічна енциклопедія. Політична економія »(головний редактор академік Академії наук СРСР А.М.Румянцев. Т. 1-4. М., 1972- 1980). У ній висвітлюються широке коло теоретичних проблем політичної економії, актуальні питання планування, управління народним господарством, економічного аналізу, фінансів, статистики; дається огляд економічних теорій; вперше зроблено спробу показати розвиток економічної думки в різних країнах. В енциклопедії висвітлені проблеми, що знаходяться на стику економічних, соціологічних і юридичних наук.

Посилання на основну публікацію