Джерела фінансування бізнесу

Діяльність будь-якого бізнесу – незалежно від галузевої приналежності чи форми власності – неможлива без здійснення інвестицій. Інвестиції є найважливішим джерелом економічного розвитку і майбутнього благополуччя фірми. Процес інвестування вимагає необхідних капіталів. Для вирішення фінансових проблем можна залучити кошти з внутрішніх і зовнішніх джерел (рис. 14.1).

Є два основних джерела внутрішнього фінансування бізнесу: амортизаційні відрахування і прибуток. Власні кошти підприємств традиційно є базовими джерелами інвестиційних ресурсів. На їх частку припадає близько 60% всіх фінансових ресурсів. Головне достоїнство використання власних джерел інвестицій полягає в збільшенні ступеня свободи підприємця, оскільки фірма ні перед ким не несе фінансових зобов’язань. Основний недолік самофінансування пов’язаний з обмеженістю наявних у фірми засобів. Брак ресурсів стримує темпи зростання і масштаби інвестиційної діяльності фірми, змушує вдаватися до зовнішніх джерел фінансування.

Посилання на основну публікацію