Девальвація: основні причини, ризики та наслідки

В сучасних умовах досить часто можна чути такий термін, як девальвація. В оригінальному варіанті дане слово позначає скорочення змісту золота в грошовій одиниці в умовах золотого стандарту. Однак в сучасному світі девальвація – це зниження курсу національної валюти по відношенню до так званих твердих валют в країнах з фіксованим валютним курсом, який встановлюється грошовою владою.

Переймаючись питанням, що таке девальвація, можна розглядати також і трактування Міжнародного валютного фонду, який розкриває цей термін як викликане економічною політикою зниження реального валютного курсу.

Варто зауважити: у такого явища, як девальвація поняття досить схоже з інфляцією. У двох випадках спостерігається зниження купівельної спроможності грошей, через що за певну кількість валюти стає можливим отримати менше благ. Але в девальваційний період платоспроможність знижується відносно валют інших держав, а ось при інфляції – щодо самої себе вже на вітчизняному ринку.

Основні причини

Як і у будь-якого іншого економічного явища, існують і причини девальвації. Найчастіше вона викликається макроекономічними факторами, однак основними можна назвати інфляцію (підвищення рівня вартості товарів і послуг) і дефіцит платіжних балансів (нестача грошових коштів у вигляді платежів з держави в державу). До інших причин відносяться:

  • примус громадян купувати вітчизняні товари
  • залучення іноземної валюти
  • необхідність стимуляції експорту

Різні види

З’ясувавши, що означає девальвація, необхідно також розглянути і її основні види. Перш за все, вона може бути прихованою і відкритою.

Відкритий варіант – це офіційне зниження співвідношення валют, коли Нацбанк підписує відповідний документ. Інша назва відкритого виду – офіційний. Але подібний варіант залишився в далекому минулому, коли курси валют були тісно пов’язані з золотом. Зараз же залишається тільки прихована девальвація, яка викликається валютними інтервенціями і іншими непрямими методами впливу на ринкові механізми. Відкрита є першим кроком до зниження товарних цін, прихована ж – сама по собі не призводить до зміни вартостей товарів.

Основні ризики даного явища

Зрозумівши, що означає девальвація, неважко здогадатися – це явище тягне за собою цілий ряд певних ризиків. Перший і найбільший ризик – небезпека падіння курсу національної валюти, як для споживачів, так і для держави в цілому. Даний процес на сьогоднішній день активно контролюється і іноді навіть спеціально здійснюється для стимуляції вивезення товарів.

Зображення, на якому жінка рахує гроші

Стимулювання вивізних операцій – це один з нечисленних випадків з позитивним змістом. Крім того, девальвація викликає підвищення попиту на товари на вітчизняному ринку і знижує швидкість задіяння золотовалютних резервів держави. Це свого роду також позитивний момент.

Негативні наслідки:

  • ризик виникнення інфляції;
  • зниження довіри до знецінилася валюті;
  • занепад фінансового сектора;
  • погіршення якості життя населення;
  • відтік фінансів з держави;
  • утиск імпорту, що негативно впливає на підприємців, що здійснюють придбання матеріалів або продукції за кордоном.

Боротьба, що зараз в Україні девальвація гривні також знаходиться під контролем, щоб не допустити ще більшого падіння національної валюти. Знецінені номінальні заощадження призводять до того, що громадяни починають економити, купувати в основному вітчизняну продукцію, погоджуватися на свідомо зниження якості придбаної продукції. Саме тому з цим процесом необхідно своєчасно боротися, щоб не допускати соціальних хвилювань і більш серйозних наслідків для економіки.

Посилання на основну публікацію