Державний кредит

Для того, щоб мати можливість постійно фінансувати всілякі потреби суспільства, час від часу держава вдається до вирішення залучити до покриття витрат вільні на даний момент часу фінансові ресурси, які відносяться до господарським структурам або ж є засобами населення країни. Саме державний кредит є основним способом залучення таких коштів.

У таких відносинах, коли державні кредитні операції виробляються вітчизняною промисловістю самої держави, воно виступає позичальником фінансових коштів, а різні підприємства і організації, а також населення є кредиторами. При цьому в міжнародних економічних відносинах держава може бути одночасно і позичальником, і кредитором.

У державного кредиту, безумовно, є свої особливості, які стосуються як повернення і терміновості, так і платності тих коштів, які виділяються в якості кредиту. При цьому варто відзначити, що державний кредит істотно відрізняється від стандартного банківського кредитування.

У банківського кредитування є одна особливість – використання позичкового фонду банку так чи інакше спрямоване на продуктивність. Кредитні ресурси, якими користуються позичальники поступово дають можливість збільшити вироблену вартість кредиту.

Коли мова йде про кредит державному, фінансові кошти, які беруться в борг, направляються у розпорядження органів державної влади. Таким чином остання отримує додаткові грошові ресурси. Найчастіше ці ресурси покривають дефіцит, що утворився внаслідок різних причин, державного бюджету країни. Іншими словами, державний кредит як би є частиною фінансових відносин в суспільстві.

Джерелом державного кредиту нерідко стають засоби, які призначені для поточного споживання. Додаткові фінансові ресурси для бюджету можуть бути сформовані за рахунок:
мобілізації щодо вільних фінансових ресурсів суспільства (підприємств, організацій або ж населення);
певного роду фінансових зв’язків, які обумовлені платністю і возвратностью взятих в кредит грошових ресурсів.
Можливості держави і потреби суспільства завжди будуть знаходитися в протиріччі, оскільки всі потреби задовольнити за рахунок бюджетних засобів є малоймовірним. Саме цим і обумовлюється об’єктивність державного кредиту та використання коштів таким чином. Процес регулювання економіки, проведення соціальної політики держави, необхідність постійного виконання оборонної функції держави, а також управління обороною завжди призводять до необхідності розширення можливостей бюджету. Окрема стаття державних витрат – це ведення міжнародної діяльності. При цьому державний бюджет завжди буде обмежений, мати свою межу. Найчастіше він залежить від рівня оподаткування і податкової політики країни. Саме з цієї причини органи влади постійно вдаються до можливості використання державного кредиту, якщо у населення, організацій і підприємств є вільні фінансові ресурси.

Сам факт існування державного кредиту визначається особливостями формування доходів і періодом часу, протягом якого ці доходи використовуються фізичними і юридичними особами. Тобто наявність вільних грошових коштів цілком закономірно, оскільки існує певна нерівномірність між виплатами гонорарів, відпускних, доходів, отриманих за наймом, в зв’язку з отриманням спадщини і т.д.

Посилання на основну публікацію