Дані для розрахунку рентабельності активів і капіталу

Бухгалтерська звітність – це основне джерело інформації про фінансовий стан підприємства для зовнішнього середовища.

Вона являє собою стандартизовані форми у вигляді таблиць, в яких відображаються дані про майно компанії на звітну дату, результати її діяльності за конкретний період, зміні фінансового стану.

У бухгалтерської звітності, крім звітів за перший рік, наводяться дані за два звітні періоди – поточний і попередній. Таким чином, за представленими даними можна проаналізувати, як змінилися показники рентабельності в часі.

Фінансові звіти компаній можна знайти в базі статистики або в різних сервісах перевірки контрагентів. Великі корпорації розміщують бухгалтерську звітність на своїх офіційних сайтах.

Для розрахунку рентабельності використовуються дві основні форми бухгалтерської звітності:

  • Баланс підприємства;
  • Звіт про фінансові результати.

У подальших формулах будуть наведені показники із зазначених форм.

Для оцінки здатності капіталу отримувати прибуток, економісти розробили ряд показників рентабельності, які у фінансовому аналізі.

Посилання на основну публікацію