Цінні папери – реферат

Однією з частин сучасної ринкової економіки є ринок цінних паперів. Його розвиненість, так само як і ступінь його регулювання державою є важливими індикаторами зрілості економіки держави. Ринок цінних паперів є частиною загального фінансового ринку країни і піддається впливу як під впливом внутрішніх чинників, так і з боку глобального світового ринку цінних паперів.

Мета існування і функціонування ринку облігацій та інших цінних паперів полягає в забезпеченні існування механізму, потрібного для залучення в економіку інвесторів шляхом встановлення контактів між двома сторонами, одна з яких потребує коштів, а друга хотіла б інвестувати куди-небудь свій надлишковий дохід. При всьому цьому важливо, щоб ринок цінних паперів міг забезпечити наявність механізму, який сприяє ефективній передачі інвестованих коштів від одного контрагента до іншого, причому подібна передача повинна обов’язково мати юридичну силу.

Деякі фінансисти трактують поняття ринку цінних паперів як якусь систему економічних відносин, пов’язаних з виробництвом цінних паперів та їх перерозподілом між рядом осіб. Продаж і купівля цінних паперів може здійснюватися багато разів, тому необхідно подбати про організацію руху товару, щоб забезпечити отримання товару споживачами.

У повному обсязі ринок цінних паперів не можна зарахувати до ринку фінансів, оскільки далеко не всі цінні папери створюються від грошових капіталів. Під цінним папером розуміється документ, який засвідчує майнове право. До сучасних цінних паперів відносяться векселі, чеки, акції та облігації. Всі ці цінні папери можуть виконувати антиінфляційні функції, заміщаючи собою деяку кількість готівки. Згідно правовій практиці, на кожному цінному папері повинні міститися передбачені законом обов’язкові реквізити, а відсутність будь-якого з них робить цінний папір недійсною.

Цінні папери можуть бути первинними і похідними. До первинних належать ті, які є правами на будь-яке майно або інші ресурси. А похідними називають ті папери, володіння якими засвідчує право людини на придбання первинних паперів. До первинних цінних паперів відносять облігації, акції, депозитні сертифікати, до похідних – фінансові ф’ючерси, опціони і підписні права.

Посилання на основну публікацію