Ціни в ринковій економіці

Ціноутворення – складний процес, на який впливають багато чинників. У ринковій економіці ціна визначається з урахуванням співвідношення попиту і пропозиції. Які функції ціни, і які види цін виділяють?

Як встановлюються ціни в ринковій економіці?

Ціна – це грошовий вираз вартості праці, який був витрачений при виробництві товару або послуги.

Ринкові ціни встановлюються не тільки з розрахунку собівартості матеріалів і праці. Ціна формується під впливом попиту та пропозиції, як було сказано раніше.

Якщо продавець підвищує ціну, то це знижує попит потенційних покупців. Якщо товар стає дефіцитним (попит більше пропозиції), то ціна, відповідно, підвищується. Якщо ринок переповнений певним товаром, а покупців на нього не так вже й багато, то ціною доведеться впасти.

У деяких випадках ціна стає регулятором попиту і пропозиції.

Але це тільки один погляд на ціноутворення. Є й інші теорії, в основі яких лежать інші фактори ціноутворення.

В економіці є три підходи до формування ціни.

  • Класична теорія. У ній попит відіграє другорядну роль, а на першому місці виступає праця. Відповідно до класичної теорії ціна – це сукупність праці на всіх етапах виробництва.
  • Теорія граничної корисності. Як можна здогадатися з назви, ринкові ціни на товари в економіці тут формує гранична корисність. Однак є істотний недолік у цій теорії – дуже складно порахувати корисність в кількісному вираженні.
  • Теорія попиту і пропозиції. Сутність цієї теорії описана вище.

Спочатку на ринкових площах ціна встановлювалася в процесі переговорів між двома сторонами – продавцями і покупцями. Продавці стартову ціну говорили завищену, а покупці – занижену. В результаті компромісним рішенням досягалася підсумкова ціна. Тепер питання ціноутворення досить складний.

Ціни є також інструментами регулювання економіки в руках держави. Є прийоми непрямого регулювання, а є – прямого.

Прикладом прямого регулювання є «заморожування» цін. Тобто законодавчо держава не дозволяє піднімати ціни на певні товари вище зазначеної планки.

Приклад непрямого регулювання – система оподаткування.

Функції цін і ціноутворення в ринковій економіці

Роль ціни визначається наступними функціями:

  • Орієнтує, або інформаційна – малює картину про ринок покупцеві і продавцеві. Ціна підказує, як повинні поводитися і одна категорія людей, і друга.
  • Стимулююча. Продавці прагне до збільшення прибутку. Досягти цієї мети можна, якщо підняти ціну. Однак це неефективний спосіб. При необгрунтованому зростанні цін покупці втрачають інтерес до товару. Тому продавці надходять по-іншому. Щоб залишити ціну колишньою, але збільшити дохід, продавці освоюють науково-технічний прогрес, розширять асортимент, збільшують можливості товарів і послуг. Іншими словами – ціна стимулює зростання якості і збільшує асортимент на ринку.
  • Розподільна. Доходи розподіляються між виробниками та іншими учасниками ринкових відносин, в тому числі і покупці.

Всі ці функції виконуються, якщо в економіці немає інфляції і монополії.

Види цін:

  • Державні. Є особлива категорія продуктів харчування та інших товарів громадського споживання, на які ціни встановлює держава. Це може бути жорстко встановлена ​​фіксована ціна, але також ціна може бути гнучкою, коли все буде залежати від співвідношення попиту і пропозиції (але все одно в рамках дозволеного ліміту).
  • Договірні. Держава в цьому випадку обирає позицію спостерігача. Ціна формується за ринковими законами: виходячи з попиту та пропозиції, а також конкуренції. Ринок сам диктує умови.
  • Світові. Єдині ціни на світовому ринку для полегшення розрахункових експортно-імпортних операцій.
Посилання на основну публікацію