1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка
  3. Цільове фінансування

Цільове фінансування

До цільового фінансування відносяться грошові кошти, які підприємство отримує з бюджету, а також від інших організацій і громадян на строго визначені цілі. Облік цих грошей в бухгалтерії здійснюється відповідно до встановлених правил.

У бухгалтерському звіті комерційної компанії цільові кошти, неосвоєні на момент здачі балансу, відображаються в довгострокових зобов’язаннях, якщо термін їх використання перевищує рік. Якщо ж вони повинні бути освоєні протягом дванадцяти місяців, то облік слід здійснювати в сумі короткострокових зобов’язань.

Некомерційні організації зобов’язані враховувати гроші цільового фінансування в капіталі, тобто третьому розділі балансового звіту. Складаючи річну звітність, ця компанія повинна додатково оформити звіт, який свідчить, що отримані кошти були використані строго за призначенням, відповідно до встановленого законодавством порядку. Правильність освоєння грошей, що надходять з бюджету, здійснюється за допомогою перевірок, що проводяться контролюючими органами.

Облік амортизації

Амортизація — це відрахування, які виробляються підприємством для зменшення ціни основних і нематеріальних засобів. Таким чином, початкова вартість цих активів поступово знижується до залишкової і, врешті-решт, зводиться до нуля. Ці відрахування завжди відображаються в бухгалтерії та податковому обліку організації.

У бухгалтерській звітності амортизація безпосередньо не відображається, оскільки для неї немає окремого рядка. Оскільки ці відрахування лише побічно впливають на вартість, увійти в баланс безпосередньо вони не можуть і вказуються тільки в інших сумах.

Бухгалтерський баланс – один з головних фінансових звітів компанії. Його актив і пасив завжди повинні бути рівні, що обумовлено урахуванням прибутків і збитків підприємства. Якщо рівність не дотримується, значить, у звіті допущена помилка.

ПОДІЛИТИСЯ: