1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Економіка
 3. Цілі і завдання фінансового аналізу

Цілі і завдання фінансового аналізу

Приступаючи до вивчення поточного становища підприємства, аналітик повинен ставити перед собою наступні цілі:

 • Об’єктивно оцінювати стан фінансів фірми;
 • Виявляти значущі зміни ключових показників за останній звітний період;
 • Ідентифікувати фактори, що роблять найбільший вплив на фінансове становище організації;
 • Прогнозувати тенденції на короткострокову і середньострокову перспективу.

У процесі аналізу фінансового стану компанії також необхідно вирішити кілька практичних завдань:

По-перше, важливо вивчити структуру капіталу, за рахунок якого фінансується діяльність. Особливо пильна увага повинна приділятися співвідношенню власних і позикових коштів.
По-друге, експерт повинен дати об’єктивну оцінку стійкості організації, тобто відповісти на питання, чи зможе вона своєчасно погашати внутрішні і зовнішні зобов’язання.
По-третє, результатом аналізу повинен стати розрахунок коефіцієнтів ліквідності та рентабельності.

Порядок проведення фінансового аналізу

Попри те, що законодавство в області бухгалтерського обліку ніяк не регламентує порядок проведення аналізу, до теперішнього моменту склалася певна методика, яку можна вважати стандартною процедурою. Весь процес дослідження включає наступні основні етапи:

 • Збір вихідної інформації (для експрес-дослідження залишково балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів);
 • Обробку отриманих відомостей і подання їх в більш зручній формі, якщо це необхідно (наприклад, складання таблиць з узагальненими показниками, формування блок-схем і так далі);
 • Оцінку динаміки ключових статей, тобто порівняння поточних показників з минулим періодом;
 • Розрахунок базових коефіцієнтів (фінансової стійкості, незалежності, ліквідності, рентабельності);
 • Порівняння отриманих значень із середніми галузевими критеріями або показниками основних конкурентів;
 • Аналіз тенденції, в напрямку якої змінюються характеристики;
 • Збір результатів, формулювання висновків і складання висновку.
ПОДІЛИТИСЯ: