1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка
  3. Цикли Кітчина

Цикли Кітчина

Поняття економічного циклу

Вивчення господарських систем економічною теорією направлено на пошук таких рішень, які дадуть можливість підтримувати життєздатність структури і їх здатність до розвитку.

З моменту, коли в економіці більшості країн став головувати капіталізм, зростає не тільки виробничий обсяг, але і збільшується національне багатство, а також потенціал країн в сфері випуску готової продукції. Однак, збільшення сукупних показників не є величиною постійною. Будь-яка система прагне до стабілізації і рівноваги, але до їх настання переживає різного роду коливання. Вони називаються економічними циклами ділової активності.

Циклічність економіки є досить популярним предметом вивчення науковців. Вони намагаються виявити закономірності подібних явищ, а також спрогнозувати майбутні стану господарських систем.

Часовий відрізок між двома схожими положеннями господарської системи називається економічним циклом. Він може тривати від двох років до декількох десятиліть.

Будь-які макроекономічні показники відчувають на собі вплив циклічності, але в науці прийнято приділяти особливу увагу змінам показників внутрішнього валового і внутрішнього національного продукту. Характерними рисами циклу є його амплітуда і тривалість. При цьому цикли поділяють з їхньої тривалості на:

  • короткі (описують відновлення економіки протягом 2-4 років, пов’язані з коливанням оптових цін і зміною обсягів запасів);
  • середні (підпадають під вплив зміни інвестиційного попиту, довгостроковим накопиченням виробничих факторів і технічним прогресом, період 10-15 років);
  • довгі (залежать від глобальних технічних змін, їх впровадження у виробничу діяльність, період 40-60 років).

Фази економічних циклів

В економіці прийнято виділяти наступні фази циклу:

  • Фаза підйому характеризується позитивними тенденціями у зміні основних сукупних макроекономічних показниках. Зростає національний дохід, поступово скорочується безробіття, збільшується обсяг інвестицій і капіталу, який згодом стабілізується. Підвищений попит на товари, послуги та інвестиції стимулює зростання цін і процентної ставки.
  • Фаза буму дає максимальні рівні показників. Ціни, зайнятість, процентна ставка досягають свого найвищого значення. Інвестиції практично не використовуються, так як залучення нових ресурсів дуже дорого.
  • Фаза спаду характеризується поступовим зниженням сукупних показників. Зменшуються темпи виробничої діяльності, компанії перестають вкладатися в розширення бізнесу, в господарської діяльності назрівають збитки. Негативні тенденції призводять до банкрутства компаній.
  • Фаза дна спаду говорить про досягнення мінімуму всіх основних показників. У цей період накопичується енергія для нового стрибка. Виживають тільки найбільші і стійкі компанії, починається залучення інвестицій, економіка поступово входить у фазу зростання.

Періоди можуть мати різну тривалість і амплітуду коливань показників всередині цих часових проміжків. Однак, бувають нестандартні ситуації, коли при загальному спаді може спостерігатися зростання цін. Таке явище носить назву стагфляції. Воно виникає в разі різкої зміни економічної ситуації, наприклад, при зміні політичного режиму, економічної моделі господарювання і так далі.

Важливе місце в циклічності займає період кризи або депресії. Для соціальної і господарського життя він є сильним потрясінням, хоча в кінцевому підсумку має оздоровчий вплив на економіку. На перших етапах кризи знижується загальний рівень життя населення на тлі зменшення заробітних плат і збільшення безробіття. При цьому криза стимулює підприємців і вчених до пошуку новаторських рішень і ідей. На ринку виживають тільки найбільш стійкі до впливу зовнішнього середовища підприємства. Можна сказати, що в кінцевому підсумку криза сприяє очищенню економічних відносин між усіма агентами.

Цикли Кітчина

У двадцяті роки двадцятого століття англійський вчений Джозеф Кітчин почав дослідження коротких економічних циклів. Тривалість періоду становила від двох до чотирьох років.

У той період, сам вчений пов’язував подібні коливання зі зміною цін на золото. У сучасній економіці, коли немає прив’язки до золотого запасу подібне пояснення вже не актуально. Зараз одним з визначальних чинників роботи господарських систем є інформація. Короткострокові коливання пов’язують саме з спотвореної інформації, або затримкою в її передачі. Такі затримки призводять до відкладених комерційним рішенням окремими господарюючими суб’єктами.

Наприклад, інформація про обсяг попиту часто буває неповною. Фірми прагнуть до розширення виробництва і збільшення обсягу випуску. На складах накопичується готова продукція, при цьому обсяг попиту може виявитися нижче, ніж вже сформований пропозицію на ринку. Часовий лаг складається з затримки надходження інформації про попит, а також йде час на перевірку достовірності даних і прийняття кінцевого управлінського рішення.

Затримка виникає і між прийняттям рішення про тактичному скорочення обсягів виробництва і безпосереднім його впровадженням в життя. Ще одна затримка трапляється на етапі між виробництвом і відвантаженням готової продукції. Тобто, на встановлення відносного балансу пропозиції і попиту йде достатню кількість часу.

Таким чином, короткострокова циклічність в сучасному пристрої господарських систем формується під впливом асиметричності і неповноти доступної ринкової інформації. Підприємцям складно точно передбачити, пропозиція або попит превалюють на поточний момент часу. Коли надходить перша інформація про надлишки виробництва і необхідності товару на ринку, підприємець коригує норму випуску. Але між прийняттям рішення і повною ліквідацією надлишків так само формується тимчасова затримка.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Біржові спекуляції