Бюджетні принципи

У державному бюджеті органічно пов’язуються основні фінансові операції: витрати, різні доходи і державні позики. Всі вони служать завданням державної політики. Побудова бюджету грунтується на дотриманні декількох основних принципів.

Принцип єдності – зосередження в бюджеті усіх витрат і всіх доходів держави. У державі повинна існувати єдина бюджетна система, однаковість фінансових документів та бюджетної класифікації.

Принцип повноти – облік по кожній статті бюджету всіх витрат і усіх надходжень.

Принцип реальності – правдиве відображення доходів і витрат держави.

Принцип гласності – відкритість і необхідність інформування суспільства про всі витрати і джерела доходів.

Баланс бюджету означає рівність доходів і витрат. У сучасних умовах закономірністю стає зростання державних витрат. При цьому в розвинених країнах істотно збільшилися держвидатки на соціальні програми. Так, у структурі федерального бюджету США військові витрати складають 28%, соціальні – 44,5, господарські – 6,2, а відсотки по державному боргу – 15,7%. У розвинених європейських країнах соціальна сфера становить більше 50% всіх бюджетних витрат.

Посилання на основну публікацію