Бухгалтерський та економічний види прибутку

Бухгалтерський прибуток (Пбух) – це сума доходів (Д) від підприємницької діяльності, підтверджена бухгалтерськими документами, мінус сума явних витрат (Ря), відображена в бух. обліку. На підставі розрахованої бухгалтерської прибутку зводиться бухгалтерський баланс комерційної організації.

Формула:

Пбух = ΣД – ΣРя

Економічний прибуток (Пе) – це чистий прибуток (Пч) за вирахуванням неявних витрат (витрат) (рня). До неявним витратам відносять неотриманий дохід. Наприклад, все той же ІП Іванов вклав свій особистий 1 мільйон рублів в розвиток своєї пекарні, а не поклав їх в банк під 10% річних.

Це означає, що він не отримав дохід, рівний 100 тисяч рублів за рік. Це і є неотриманий дохід або неявні витрати. Показник економічного прибутку найбільш достовірно відображає економічний стан комерційної компанії за звітний період.

Формула:

Пе = Пч – ΣРня

Важливо: економічний прибуток завжди менше або дорівнює чистого прибутку. Стосовно нашого прикладу: економічний прибуток ІП Іванова в рік складе (чистий прибуток ми розрахували раніше): Пе = 288000 (грн. Чистий прибуток) – 100000 (грн. Неотриманий дохід) = 188000 (грн.). Логічно, що вкладення грошей в розширення бізнесу спричинить збільшення доходів в подальшій діяльності, але за підсумками аналізованого року дана інвестиція істотно зменшила економічний прибуток від бізнесу.

Економічну прибуток можна розрахувати і іншим способом, розписавши формулу чистого прибутку:

Пе = Пч – ΣРня = (ΣД – ΣРя) – ΣРня

Застосуємо формулу для нашого прикладу з пекарнею ІП Іванова: Пе = (20 (грн. Ціна пиріжка) х 36000 (пиріжків на рік)) – (12 (грн. Явні витрати на 1 пиріжок) х 36000 (пиріжків на рік)) – ( 100000 (грн. неодержаний вигода) = 720000 – 432000 – 100000 = 188000 (грн.).

Посилання на основну публікацію