Банкрутство фірми – коротко

Фірми, банки та інші господарюючі агенти ринку час від часу зазнають труднощі або розоряються в силу різних причин, т. є. Відбувається їх банкрутство. Банкрутство (від ітая. Banco – лава і rotto – зламаний) – це боргова неспроможність, відмова громадянина або компанії платити за своїми борговими зобов’язаннями через відсутність коштів, фінансовий крах, руйнування фірми.
Формально банкрутство настає після винесення судового рішення про нездатність боржника виконати свої фінансові зобов’язання. Судове рішення виноситься або на прохання самої компанії (добровільна ліквідація), або на вимогу її кредиторів (примусове банкрутство). Таким чином, під банкрутством розуміється нездатність задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов’язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди в зв’язку з перевищенням зобов’язань боржника над його майном або у зв’язку з незадовільною структурою балансу боржника. Зовнішньою ознакою неспроможності підприємства є призупинення його поточних платежів, якщо підприємство не забезпечує чи явно не здатне забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів їх виконання. Неспроможність підприємства вважається що має лестощі після визнання факту неспроможності арбітражним: УДОМ або після офіційного оголошення про неї боржником при ч’о добровільної ліквідації.
Відносно боржника застосовуються такі процедури: ееорганізаціонние, ліквідаційні або мирову угоду.
Реорганізаційні процедури передбачають зовнішнє управління майном боржника і санацію. До ліквідаційних фоцедурам відносяться примусова ліквідація предприя- гия-боржника за рішенням арбітражного суду, добровільна ліквідація неспроможного підприємства під контролем кредиторів.
Ліквідація підприємства-боржника здійснюється в процес-: е конкурсного виробництва. Справи неспроможність перед- яріятія розглядаються Вищим арбітражним судом, арбітражним судом суб’єкта РФ за місцем знаходження підприємства-боржника, зазначеного у його установчих документах, якщо вимоги до боржника в сукупності складають суму не ме- яее 500 мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ), встановлених законом. Підставою для порушення провадження у \ елу є заява боржника або кредитора, а також прокурора. Юридична або фізична особа оголошується банкро-
тому тоді, коли сума заборгованості, затребуваної до оплати і не погашена в строк, перевищила документовану вартість \ віжімого або нерухомого майна.
В рамках процедури банкрутства мирова угода – це угода між мають один до одного домагання суб’єктами угоди, договірними допомогою мирової угоди врегулювати суперечку між собою без судового розгляду.
Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство. Сторонами мирової угоди є боржник, його конкурсні кредитори і уповноважені органи.
Відповідно до Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» від 26.10.2002 р рішення про укладення мирової угоди з боку конкурсних кредиторів та уповноважених органів приймається зборами кредиторів.
Мирова угода підписується від імені конкурсних кредиторів особою, обраною зборами кредиторів, від імені боржника – індивідуальним підприємцем, керівником організації боржника, в зовнішньому управлінні та у конкурсному виробництві – арбітражним керуючим.

Посилання на основну публікацію