Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Визначення зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність – це зовнішньоторговельна діяльність, яка спрямована на співпрацю з іноземними партнерами при підписанні двосторонніх або багатосторонніх договорів.

Зовнішньоекономічна діяльність займає одне з провідних місць в системі всесвітніх економічних відносин.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється як на рівні уряду, так і на рівні окремих суб’єктів підприємницької діяльності. У першому випадку зовнішньоекономічна діяльність спрямована на співпрацю з іншими державами, створюючи правові відносини, регулюючи політичні механізми, стимулюючи розвиток і просування своєї держави за його межами. Ефективна зовнішньоекономічна політика держави може привести до збільшення темпів зростання національного доходу, просування науково – технічного прогресу, збільшення консолідації виробничих потужностей та ефективності вкладення грошових коштів в його розвиток.

Зовнішньоекономічна діяльність є основною частиною всіх виробничих підприємств України. Розвиток і просування товарів за межами своєї держави дає величезні можливості, такі як перевага міжнародної кооперації, поліпшення виробничих завдань для здійснення своїх потреб.

Важливість зовнішньоекономічної діяльності проявляється в наступному:

 • є значним фактором економічного зростання і розвитку як окремого підприємства, так і держави в цілому.
 • є способом інтеграції економіки кожної держави в систему світового господарства, що є причиною міжнародного поділу праці та міжнародної кооперації.

Основні завдання та форми зовнішньоекономічної діяльності

Основні завдання, які стоять перед суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності:

 • вільний вибір виробництва продукції з урахуванням потреб світового ринку;
 • вільний вибір форм реалізації готової продукції з максимально великим прибутком;
 • свобода вибору партнерів, які будуть відповідати всім необхідним інтересам;
 • збільшення технічного потенціалу підприємства та конкурентоспроможність його на зовнішньому ринку.

Форми зовнішньоекономічної діяльності

Суб’єкт підприємницької діяльності, який займається ЗЕД, самостійно приймає рішення про вид своєї діяльності і приймає відповідні рішення щодо покращення поставлених завдань. Критерієм вибору правової форми ЗЕД є економічні можливості підприємства.

Основні критерії оцінки ефективності ЗЕД є:

 • Динаміка змін обсягу експортних операцій.
 • Конкурентоспроможність виробленого товару.
 • Новизна експортного товару.
 • Чистий прибуток від реалізовано готової продукції.

Формули розрахунку ефективності зовнішньоекономічної діяльності

При експорті готової продукції підприємство може понести, які витрати:

 • собівартість товару, що експортується (Ста);
 • витрати на доставку готової продукції;
 • інші витрати (Пр) (страховка, митні збори, оформлення додаткових документів).

Таким чином, розраховується ефект від здійснення експортних та імпортних операцій за кожним видом товарів, робіт або послуг. В результаті аналізу, зіставляються дані про імпорт продукції та ефективності використання вітчизняних аналогів, для чого складають порівняльні таблиці.

Посилання на основну публікацію