Аналіз фінансового стану організації

Фінансовий стан визначає стійкість організації серед своїх конкурентів. У нього включаються можливості організовувати безперервне виробництво і продаж продукції, що випускається, оцінка наявності фінансів для відшкодування витрат, визначення ефективності життєдіяльності фірми.

Дослідження фінансових показників відіграє дуже важливу роль. Воно дозволяє керівникам приймати раціональні управлінські рішення, ставити перспективні цілі і завдання.

Серед таких питань, які потребують обґрунтованих рішень, найбільш важливими вважаються:

  • необхідність залучення позикових коштів;
  • визначення напрямків операційної та інвестиційної діяльності;
  • планування майбутніх обсягів виробництва і реалізації.

Власники і акціонери компаній знайдуть в оцінці коефіцієнти рентабельності вкладених коштів, темпи приросту прибутку, можливі ризики фінансових вкладень, ринкову вартість підприємства, розміри дивідендів, що припадають на одну акцію.

Інвестори і кредитори черпають зі звіту інформацію про платоспроможність організації, його фінансової стабільності серед своїх конкурентів, а також дивляться показник ліквідності балансу.

Посилання на основну публікацію