Аналіз ефективності праці

Загальне поняття продуктивності праці

Продуктивність праці – загальний показник роботи підприємства.

Головною метою аналізу продуктивності праці – є знаходження резервів її зростання, а, значить і резервів збільшення ефективності виробництва.

Продуктивність праці є одним з основних показників якісної роботи підприємства, ефективністю витрат праці. Рівень праці розраховується як співвідношення обсягу виробництва і реалізацією готової продукції. Від рівня продуктивності праці залежать темпи зростання промислового підприємства, збільшення доходів і заробітної плати персоналу.

У ринковій економіці застосовується закон «Попиту і пропозиції», який особливим чином впливає на стан трудових ресурсів і їх розвиток.

Для того щоб отримати уявлення про ефективне використання трудового персоналу та знаходженні резервів його зростання, необхідно провести аналіз ефективності використання персоналу:

  • аналіз витрат підприємства на свій персонал;
  • аналіз витрат підприємства на трудовий персонал;
  • аналіз роботи трудового персоналу;
  • аналіз ефективності роботи трудового персоналу.

Саме такий аналіз можливо зробити за допомогою системи показників, а саме:

  • показники, які показують який рівень витрат підприємства витрачає на персонал;
  • показники, які оцінюють кінцевий результат роботи персоналу.

Концепція ефективності використання праці

Стрімкий розвиток трудового персоналу, передбачає зниження витрат на одиницю готової продукції, оцінює збільшення продуктивності праці, яка є якісним показником ефективності трудового персоналу. Витрати праці за одиницю часу менше, ніж більше випускається продукція за конкретний час.

Посилання на основну публікацію