Акціонерне товариство

Серед всіх існуючих в Україні організаційно-правових форм функціонування підприємницької діяльності до сучасних ринкових умов найбільш пристосовані акціонерні товариства. Дана форма набула широкого поширення в Україні і інших країнах саме в процесі розвитку підприємств великого бізнесу, який дуже важко, а часом і неможливо вести тільки на основі приватного капіталу лише одного підприємця.

Акціонерні товариства надають їх керівникам більш ефективно використовувати людські та фінансові ресурси, а також оптимальним чином поєднувати індивідуальні і суспільні інтереси людей, які є учасниками суспільного виробництва.

В Україні акціонерним товариством іменується комерційна організація, чий статутний капітал поділений на певну кількість акцій, кожна з яких засвідчує певні зобов’язальні права всіх учасників товариства (його акціонерів) по відношенню до самого суспільства.

Кожне акціонерне товариство офіційно є юридичною особою, має відокремлене майно і може виступати в суді як позивачем, так і відповідачем. Правоздатність акціонерних товариств на території України фактично нічим не обмежується. Вони мають деякі переваги, якими не володіють компанії з іншої установчої формою власності.

Акціонерні товариства можуть залучати кошти своїх акціонерів з метою поповнення свого статутного фонду і / або розширення діяльності, причому ці кошти поверненню не підлягають (за винятком випадку з повною ліквідацією товариства), оскільки акції суспільство не викуповує, а тільки може перепродати іншим акціонерам.

Загальне керівництво над діяльністю акціонерного товариства відокремлене від будь-якого конкретного управління, а це змушує акціонерів ретельно вибирати людей для найму їх на керівні посади, оскільки від якості праці найнятого персоналу залежить і благополуччя самих акціонерів.

Акціонерні товариства можуть бути відкритими і закритими, також вони діляться на державні і кооперативні. Ними випускаються акції, тобто пайові цінні папери, які продаються акціонерам в якості письмових свідчень, що засвідчують вкладення ними коштів в загальний капітал акціонерного товариства.

На сьогоднішній день акціонерні товариства є найбільш досконалою формою створення великих підприємств на основі об’єднання капіталів кількох приватних осіб.

Посилання на основну публікацію