4 типи економіки, які використовуються в світі

Залежно від того, як вирішуються основні проблеми і кому належать засоби виробництва, прийнято виділяти 4 види економіки:

  • традиційна;
  • ринкова;
  • командна (планова);
  • змішана.

При традиційному укладі життя земля і засоби виробництва належать племені, а результати праці розподіляються за традиціями, що передаються з покоління в покоління.

Така економіка відторгає будь-які нововведення, виробництво ведеться по відсталим технологій з переважанням ручної праці. Традиційна економічна система збереглася в деяких відсталих країнах Африки.

Ринкова економіка заснована на приватній власності. Господарська діяльність здійснюється у відповідності з особистими інтересами і регулюється механізмами ринку. Держава слабо впливає на економічні процеси.

При плановій економіці основні рішення приймає влада. Господарюючі суб’єкти не зацікавлені в результатах праці і не мають свободи вибору.

Змішана економіка передбачає поєднання приватної і державної власності. Недоліки ринкової системи згладжуються державним регулюванням. Держава бере участь у наданні соціальних благ і послуг.

Посилання на основну публікацію