✅Закрита економіка – що це таке, опис, характеристика

Економіка, що використовує внутрішні ресурси держави і не взаємодіє з іншими країнами називається закритою.

Визначення

Виділяють два основних визначення закритої економіки. За першим визначенням закритою економікою (автаркією) називають економіку, яка не бере участі в міжнародній торгівлі, тобто відсутній як імпорт, так і експорт.

Такий підхід, який є суто теоретичним, допомагає розібратися в принципах функціонування економіки країни в цілому. Зовнішній вплив на економіку не аналізується. Увага акцентується на розгляді внутрішніх доходів і витрат.

Сукупний попит в автаркії складається зі споживчих, державних та інвестиційних планованих витрат. Відповідно до другого підходу під закритою економікою розуміють економіку, що має істотні заборонні обмеження в міжнародній торгівлі.

Основна мета таких заборонних заходів полягає в захисті місцевих виробників від більш сильних зарубіжних конкурентів.

Перевага

Головна перевага автаркії – незалежність. Міжнародні фінансові кризи майже не зачіпають країну. Навіть якщо зв’язок із зовнішнім світом буде повністю відсутній, держава зможе існувати самостійно.

Крім Незалежності до позитивних моментів закритої економіки відноситься низький рівень споживчих витрат. Держава регулює ціни, утримуючи їх на рівні самоокупності.

Недоліки

Відсутність повноцінного доступу до передових світових технологій негативно позначається на технологічному розвитку країни. Недолік зовнішніх інвестицій впливає на ефективність бізнесу. Крім цього, в країні повинен бути колосальний запас всіляких ресурсів, які з часом можуть закінчитися.

При нестачі ресурсів вартість всіх продуктів, пов’язаних з ними, буде завищеною. В результаті виробництва тільки того, що доступно, населення не отримує певні блага, які доступні жителям інших країн.

Особливість закритої економіки

У будь-якої закритої економіки є такі відмінні риси:

  • пріоритет свого виробництва. Імпорт можливий лише за відсутності будь-якої іншої альтернативи;
  • всі технології розробляються всередині країни. Доступ до чужих технологій практично відсутній. З одного боку, така особливість дає шанс винайти щось унікальне. Але це відбувається дуже рідко. З іншого боку, розвиток країни без обміну знаннями сповільнюється, і технологічне відставання від розвинених економік з часом стає значним;
  • прагнення до самодостатності. Країна, перш за все, орієнтується на самостійність по всіх аспектах: і в політиці, і в економіці, і військовому розвитку;
  • відособленість країни від світових процесів може призвести до повної відсутності союзників і великого блоку держав, налаштованих вороже. Потенційний збройний конфлікт в умовах технологічного відставання навряд чи буде переможним.

Найчастіше для закритої економіки характерна планова система. Як варіант може бути віддано перевагу ресурсо-орієнтованому підходу.

У чистому вигляді закрита економіка не існує. Для її вдалої реалізації необхідні значні території з різноманітними ресурсами і величезною кількістю населення.

У такому випадку при підвищеному акцентуванні уваги на науку держава ще зможе існувати і, можливо, навіть розвиватися. Однак сьогодні жодна держава не може собі цього дозволити. На практиці будь-яка автаркія сьогодні є частковою.

Посилання на основну публікацію