✅Випереджаючі індикатори в економіці

Випереджаючим індикатором може служити будь-який економічний показник, який змінюється раніше, ніж інша частина економіки почне рух в тому чи іншому напрямку.

Випереджаючі індикатори допомагають прогнозувати істотні зміни на ринку. Для цього вони повинні мати кількісний вираз.

Випереджаючі індикатори не завжди точні, проте спостереження за ними в поєднанні з іншими типами даних дозволяє отримувати інформацію про стан ринку в майбутньому.

Принцип роботи

Такі показники, як середня кількість відпрацьованих годин у виробничій сфері, кількість нових замовлень підприємств на товари виробничо-технічного призначення і число заяв на отримання страховки по безробіттю можуть використовуватися в якості випереджаючих індикаторів економіки.

Цикл ділової активності проходить через підйоми і спади. Тому для інвестора прогнозування майбутнього стану ринку – один з кращих, хоча і дуже важкий, спосіб захистити портфель.

Багато випереджаючих індикаторів являють собою індекси, що складаються з набору цінних паперів, які схильні чуйно реагувати на коливання економічних умов, а тому різко ростуть на етапі розширення економіки або швидко падають, коли ситуація погіршується.

В якості випереджаючого індикатора можуть виступати не тільки індекси, а й окремі акції. Наприклад, якщо акції компанії Х, що працює в певному секторі, зазвичай починають падати або рости раніше, ніж інші акції з того ж сектора, то таку компанію можна вважати випереджаючим індикатором для даного сектора.

Важливість випереджаючих індикаторів

Інвесторам варто стежити за випереджаючими індикаторами економіки, оскільки вони допомагають виявити найбільш сильні галузі.

Наприклад, якщо такі показники, як зайнятість, обсяг експорту та індекс очікувань менеджерів із закупівель зростають, то можна очікувати стійкого зростання економіки в найближчі квартали, що позитивно позначиться на ринку акцій. Індивідуальні трейдери можуть скористатися таким трендом.

Випереджаючі економічні індикатори також можуть вказувати на інфляційний або дефляційний тиск. Коли економіка починає працювати на повну потужність, у інвесторів виникають побоювання, що Резерв виявиться змушений підняти процентні ставки.

Занадто високі процентні ставки стримують зростання ринку акцій. І навпаки, падіння випереджаючих індикаторів дозволяє очікувати зниження процентних ставок.

Значення для інвесторів

Інвестори використовують випереджаючі індикатори в своїх стратегіях, щоб прогнозувати стан ринку в майбутньому.

Ці показники, як правило, засновані на узагальненні даних, отриманих з авторитетних джерел і стосуються конкретних аспектів економіки. Серед основних індикаторів можна назвати:

  • Індекс очікувань менеджерів із закупівель, який дозволяє прогнозувати зростання ВВП.
  • Звіт про товари тривалого користування, який складається на підставі даних, щомісяця одержуваних від промислових підприємств.
  • Індекс впевненості споживачів. Він вважається одним з найбільш точних випереджаючих індикаторів і відображає сприйняття стану економіки самими споживачами.

Інвестори стежать за випереджаючими індикаторами, які є загальноекономічними, але мають відношення до фондового ринку. Наприклад, інтерес може представляти число звернень за допомогою по безробіттю.

Міністерство праці США щотижня звітує про цей показник, який свідчить про здоров’я економіки країни.

Зростання числа звернень за допомогою з безробіття вказує на ослаблення економіки, що з високою ймовірністю зробить негативний вплив на ринок акцій. Зниження даного показника може говорити про зростання бізнесу, що добре для фондового ринку.

Посилання на основну публікацію