✅Вільний ринок – що це таке, опис, характеристика

Вільний ринок – це економічна система, де ціни на товари і послуги регулюються силами попиту і пропозиції, вільними від втручання з боку уряду, монополії на встановлення цін або інших повноважень.

На вільному ринку товари і послуги обмінюються між продавцями і покупцями за їх взаємною згодою (добровільно), ціни досягають рівноваги без державного регулювання.

Відсутність державного контролю сприяє підтримці висококонкурентних ринків і приватної власності. Контроль уряду зводиться до правового захисту та оподаткування.

Вільний ринок в економічній теорії

Шотландський філософ і економіст XVIII століття, засновник політичної економії Адам Сміт заклав основи класичної теорії вільного ринку. Він вважав, що ринки працюють найбільш ефективно, коли вільні від втручання уряду: вони управляються «невидимою рукою» і досягають природної рівноваги, тобто ситуації, коли попит і пропозиція збалансовані.

Цю ідеологію висловлює економічна доктрина laissez-faire (з французької мови означає «Дозвольте робити»), або принцип невтручання, який виступає за мінімальний державний вплив на економіку.

Вільні ринки співвідносять з капіталізмом. Ця концепція також близька до соціалізму, заснованого на кооперативних і самоврядних підприємствах. Економіка вільного ринку протилежна плановій (командній) економіці, де торгівля управляється централізованими рішеннями.

На регульованому ринку уряд контролює попит і пропозицію за допомогою нецінових механізмів для обмеження торгівлі та захисту економіки.

Принципи вільного ринку

  • Саморегулювання. Вільні ринки не мають перешкод для економічного обміну. Вони регулюються виключно внутрішніми законами попиту і пропозиції без зовнішнього втручання. Тарифи, податки, стандарти якості, квоти, штрафи, субсидії та інші форми централізованого контролю не застосовуються або зводяться до мінімуму;
  • Приватність. На вільному ринку власність на засоби виробництва належать окремим особам і організаціям, а не Уряду. Власники капіталу контролюють процеси розподілу ресурсів, виробництва та обміну Товарів, пропозицію робочої сили;
  • Свобода участі. Вільний ринок відкритий для входу і виходу учасників. Вони вільно виробляють, розподіляють або споживають продукцію відповідно до їх потреб і купівельної спроможності;
  • Необмежена конкуренція. Відсутність бар’єрів для входу на ринок створює умови для необмеженої (ідеальної) конкуренції між приватними підприємствами. Це стимулює виробників постачати товари високої якості, за меншою ціною, ніж у конкурентів, щоб розширити частку ринку і отримати прибуток. Великі компанії з великим капіталом і робочою силою часто витісняють конкурентів і отримують ринкову владу, що призводить до утворення монополій.

Обмеження на вільному ринку

В економіці немає ідеально вільних ринків, оскільки ринок не може функціонувати без втручання уряду. На ньому діють певні державні обмеження: мінімальна заробітна плата, контроль над цінами (стеля цін), антимонопольне законодавство, ліцензування окремих видів діяльності та ін.

Ринок, де не дотримуються Державні заборони, називають «чорним ринком».

Посилання на основну публікацію