✅Вільна ринкова економіка – що це таке, особливості

Вільна ринкова економіка — (ВРЕ) – економічна система, головною відмінною рисою якої є мінімальне втручання державних структур в ринкові взаємовідносини між виробниками і споживачами.

Торгівля в умовах ВРЕ характеризуються максимальною відкритістю, а ринок функціонує на основі балансу пропозиції і попиту.

Вільна ринкова економіка практично не використовується в чистому вигляді. Однак, розвинені держави намагаються максимально сприяти розвитку такої економічної системи, постійно знижуючи податкові обмеження.

Особливість

Вільний ринок являє собою багато в чому унікальну економічну систему, яка надає можливість суб’єктам укладати між собою практично будь-які види взаємовигідних угод. Продавці товарів або послуг при цьому можуть реалізовувати продукцію за актуальними цінами, а також застосовувати за своїм бажанням власну систему знижок.

Ціноутворення в умовах ВРЕ залежить від балансу між попитом і пропозицією. На рівень попиту, своєю чергою, впливає безліч нюансів, тому цінова політика при такій економічній системі змінюється на постійній основі.

Особливості вільної ринкової економіки:

 • принципи приватної власності працюють щодо всіх матеріальних ресурсів;
 • вплив державних структур на ринкові відносини зводиться до мінімуму;
 • загальна кількість суб’єктів торгівлі не обмежується. Доступ до ринку мають абсолютно всі;
 • у межах ринку забезпечується вільне переміщення всіх ресурсів і товарів;
 • продавці не мають ніяких преференцій, в повному обсязі діють принципи здорової конкуренції;
 • стабільність ринку підтримується за рахунок вільної конкуренції і масовості;
 • для всіх учасників ринку забезпечуються рівні умови у сфері отримання інформації про показники попиту і пропозиції, якість і ціну продукції або послуг.

Взаємодія з іншими економічними системами

Більшість країн зараз в залежності від сформованої в них економічної і політичної ситуації намагаються поєднувати вільну ринкову економіку з іншими системами.

Яскравим прикладом цьому може служити політика держав, велика частина населення яких знаходиться за межею бідності.

Їх уряди, декларуючи свою прихильність до вільної ринкової економіки, все ж мають певний вплив на ринок за допомогою різних обмежень на кінцеву вартість товарів і надання субсидій. Завдяки таким діям забезпечується доступність матеріальних благ для всіх категорій населення.

Переваги та недоліки

Вільна ринкова економіка, як і будь-яка інша економічна система, має свої позитивні і негативні сторони. До її переваг можна віднести:

 • можливість адаптації до практично будь-яких змін в економіці держави;
 • ефективний розподіл наявних на ринку ресурсів і товарів;
 • абсолютну свободу дій споживачів;
 • постійне підвищення показників якості реалізованої продукції.

Недоліки даної економічної системи полягають в:

 • виникненні досить жорсткої конкуренції на ринку, яка може привести до самоліквідації дрібних і середніх виробників;
 • великої ймовірності монополізації деяких сегментів ринку окремими компаніями і корпораціями (для перешкоджання цьому в державі має ефективно працювати антимонопольне законодавство);
 • зростанні рівня безробіття (підприємства для оптимізації своїх витрат активно впроваджують інноваційні технології, які передбачають скорочення робочих місць).
Посилання на основну публікацію