✅Відкрита економіка – що це таке, ознаки

Відкрита економіка – це найпоширеніша економічна модель в сучасному світі.

Основною рисою відкритої економіки є вільна конкуренція, їй не властива монополія. Внутрішній ринок доступний для зарубіжних компаній, трудових ресурсів, іноземного капіталу. Водночас суб’єкти господарювання можуть вільно виходити на зовнішні ринки.

Ознаки відкритої економіки

При відкритій економіці відбувається розподіл світового капіталу, обмін знаннями, технологіями, кваліфікованими кадрами. Це приносить користь суспільству, а також державі в цілому.

Відкритій економіці притаманні такі ознаки:

 • спеціалізація економіки орієнтована не тільки на внутрішній ринок, але і зовнішній;
 • відбувається зіставлення цін на вітчизняні та зарубіжні товари, що в кінцевому підсумку призводить до зниження вартості для споживачів;
 • частина операцій вітчизняних суб’єктів господарювання орієнтована на експорт;
 • при організації виробництва, розробці технологій, враховуються зарубіжні тенденції;
 • міжнародні договори і зобов’язання знаходяться в пріоритеті.

Слід зазначити, що абсолютно відкритої економіки не існує, оскільки певні обмеження все ж присутні. Притому в кожній країні ці обмеження різні і пов’язані більшою мірою із захистом внутрішніх інтересів країни і підтримкою вітчизняних суб’єктів господарювання.

Міра відкритості визначається зовнішньоекономічною політикою держави.

Залежно від цього, прийнято розрізняти два типи відкритої економіки:

 • Велику – характеризується високим ступенем відкритості та глобалізації національної економіки. Багато суб’єктів господарювання працюють на зовнішніх ринках і здатні надавати на нього істотний вплив.
 • Малу – характеризується невисоким ступенем відкритості. Хоча таку економіку закритою назвати не можна, оскільки доступ до зовнішніх ринків вона має і представлена на них, але ця присутність слабка і не робить на нього впливу.

Ступінь відкритості економіки не може повністю регулюватися державою. На неї впливають інші фактори:

 • забезпеченість країни всіма необхідними ресурсами;
 • структура національного виробництва;
 • насиченість внутрішнього ринку;
 • ступінь розвитку національної економіки.

Переваги та недоліки

Модель відкритої економіки досить актуальна в епоху глобалізації. Вона передбачає інтеграцію багатьох процесів у Міжнародні відносини. Це дає позитивний ефект і створює сприятливі умови для розвитку національної економіки.

До переваг відкритої економічної моделі можна віднести:

 • міжнародна кооперація виробництва;
 • поглиблення міжнародної спеціалізації;
 • обмін передовим досвідом;
 • отримання інноваційних технологій;
 • доступ до дешевих фінансових ресурсів.

Попри очевидні переваги, відкрита економіка має і певні недоліки:

 • фінансова та технологічна залежність від інших держав;
 • ризик спаду вітчизняного виробництва;
 • зміна структури вітчизняної економіки.

Щоб нівелювати негативні наслідки інтеграції вітчизняної економіки у світову, держава вживає комплекс заходів щодо захисту вітчизняного виробника та підтримки його при виході на зовнішні ринки, розробці та впровадженні інновацій.

Посилання на основну публікацію