✅Види фінансів

Виділення окремих видів фінансових ресурсів в економіці залежить від їх особливостей і методів оцінки.

Критерії класифікації фінансів кілька:

  • місце акумулювання – домогосподарства, особистий бюджет, рахунки компаній, позабюджетних фондів, державний бюджет;
  • джерело формування ресурсів – прибуток організацій, доходи і допомоги приватних осіб, сплачувані податки, добровільні внески;
  • форма власності – державні, корпоративні, громадські та особисті фінанси;
  • функціональне призначення – кошти, призначені для фінансування окремих заходів і цілей, виплати за кредитами, оплати праці співробітників і т. д.

Повна класифікація охоплює форми власності фінансів і тип їх централізації.

Види фінансів за формою власності

Основна класифікація фінансів передбачає виділення наступних видів залежно від форми власності:

  1. Державні фінанси – це кошти, зараховані до бюджету країни і знаходяться в розпорядженні органів влади. За їх рахунок ведеться забезпечення діяльності державних установ-шкіл, лікарень і музеїв.
  2. Корпоративні фінанси – грошові кошти організацій і компаній, що мають на меті отримання прибутку за результатами своєї діяльності. У структуру цього виду фінансів входить виручка, прибуток, основні та оборотні активи.
  3. Громадські Фінанси-кошти некомерційних організацій, наприклад, благодійних та позабюджетних фондів, утворені за рахунок добровільних внесків або вкладів.
  4. Особисті фінанси – грошові кошти населення або фінанси домогосподарств. Їх основу складають доходи у вигляді заробітної плати, пенсій, інших допомог, що виплачуються громадянам.

Види фінансів, поділюваних за формою власності, можуть мати різні джерела формування. Наприклад, безоплатні надходження, доходи, прибуток у вигляді відсотків, кредити і позики.

Види фінансів за типом централізації

Також фінансові ресурси прийнято класифікувати залежно від типу централізації або публічності на два види:

  • Централізовані (публічні) фінанси — система фондів грошових коштів, необхідних для виконання державою покладених на нього функцій. До складу публічних фінансів входять державні та муніципальні ресурси, що формуються, більшою мірою, з податків і внесків.
  • Децентралізовані (приватні) фінанси – включають Фінанси домогосподарств і компаній, отримані в результаті роботи або ведення бізнесу.

Приватні фінанси є первинними, оскільки отримані в результаті проведеної діяльності, а публічні — вторинними, сформованими на підставі первинних ресурсів.

Від виду фінансових ресурсів залежать і виконувані ними функції. При аналізі економіки особливий інтерес викликають державні та Корпоративні фінанси, в той час, як громадські та особисті грошові ресурси не розглядаються в якості окремих видів — їх питома вага в сукупному обсязі фінансів значно нижче.

Посилання на основну публікацію