✅Світова валютна система – що це таке, фунції

Світова валютна система – це глобальна форма фінансово-економічних і валютних взаємин між країнами.

Ключове завдання ГВС – регулювання в області міжнаціональних розрахунків з метою забезпечення стабільного розвитку економіки і підтримки оптимального співвідношення у зовнішній торгівлі.

Світова валютна система сформувалася завдяки постійному вдосконаленню світового ринку і регламентована домовленостями між різними державами.

Функція

На сучасному етапі розвитку МВС головними функціями, які вона виконує, є наступні:

  • забезпечення взаємодії між країнами з питань економіки;
  • ведення розрахунків між державами з різними національними валютами;
  • створення оптимальних умов для природного виробничого процесу і стабільного збуту цих товарів;
  • регулювання режимів валютних систем окремих учасників для їх взаємовигідної взаємодії;
  • розробка та підтримка єдиних стандартів валютних відносин з метою правомірного партнерства держав з різними внутрішніми законами.

Етапи розвитку

Перший етап

На початку 19-го століття виник так званий золотий стандарт, що характеризується пріоритетною роллю золота у світовій валютній системі. Фунт стерлінгів став першою валютною одиницею, офіційно прирівняною до золота за курсом, який встановила Британська імперія. Потім до неї приєдналися США, держави Європи і Російська імперія.

Перевагами етапу:

  • низький рівень інфляції;
  • плавність зміни курсу валюти.

Недоліки етапу:

  • відсутність можливості реалізації власної грошово-кредитної політики;
  • сильна взаємозв’язок між обсягом видобутку золота і розміром грошової маси.

Недоліки сприяли відмові європейських країн від золотого Стандарту на початку 20-го століття.

Другий етап

У 1922 р.в Італії був підписаний офіційний документ про введення золотодевізного стандарту. Крім фунта стерлінгів і золота було вирішено ввести в обіг Долар США.

Ці грошові одиниці стали виступати в ролі світових платіжних інструментів. Панівні ролі у світовій економіці зайняли безготівкові гроші і кредити.

Третій етап

Конференція, що пройшла в м. Бреттон-вудс в Північній Америці в 1944 р., визначила новий механізм функціонування валютно-кредитних відносин у світі, який характеризувався двоїстим покриттям паперових грошей.

Крім золота забезпечувалися гроші і доларом США. Держави-учасники зобов’язувалися фіксувати курси національних валют щодо американської валюти.

Цей етап МВС відрізнявся бурхливим зростанням світової економіки: число безробітних зменшилася, інфляція була невисокою, рівень життя піднімався. Але разом з тим руйнувався базис цієї системи.

Різна продуктивність праці в різних країнах зумовила збільшення експорту європейських і азіатських товарів в Північну Америку.

Результатом величезної накопиченої доларової маси в Європі стало зростання зовнішніх запозичень США. Кількість золота в Північній Америці стало стрімко скорочуватися. На початку 1970 рр.внаслідок двох девальвацій система перестала існувати.

Четвертий етап

Початок 4-го етапу МВС припадає на 1976 р.за підсумками зустрічі на о. Ямайка державам було дано право самостійно вибирати найбільш прийнятний режим курсу валют.

Міжнаціональні валютні взаємини будувалися на основі плаваючих курсів, які визначалися їх рівноважною ціною.

Посилання на основну публікацію