✅Стійка економіка – що це таке, опис, характеристика

Економічна стійкість – це здатність економіки підтримувати стабільний рівень виробництва протягом тривалого проміжку часу.

А значить, стійка економіка – це та, яка:

  • “живе за коштами” (економіка процвітає за рахунок доходу від раціонального використання природних і людських ресурсів, а не від виснаження вже наявних активів);
  • залишає спадщину, а не наслідки (використання більшої кількості ресурсів, ніж може поповнити навколишнє середовище; забруднення понад рівень, який навколишнє середовище може поглинути без непоправної шкоди для себе; експлуатація людей, з нанесенням шкоди їх фізичному і психічному здоров’ю).

Стійкість найчастіше визначається як здатність задовольнити нагальні потреби сьогодення, не позбавляючи такої можливості майбутні покоління.

Економічна стійкість – триєдина концепція

Сучасна концепція сталого розвитку – це результат злиття трьох компонентів: соціального, економічного та екологічного. Вони ж є її основними стовпами.

Економічний компонент

Якщо говорити простою мовою, то економічний рівень стійкості – це показник, при якому економіка держави або комерційної структури має під собою твердий ґрунт.

Тобто, тут діє універсальне правило – щоб бути успішним і стійким, бізнес повинен бути прибутковим, а сукупний капітал, задіяний для отримання доходу, не тільки збережений, але і збільшений.

Суть концепції випливає з раціонального використання доступних державі природних, людських і матеріальних ресурсів, грамотного задіяння технологічного потенціалу, а також ефективної утилізації та переробки відходів.

При цьому в рамках триєдиної концепції, прибуток, отриманий на шкоду двом іншим компонентам, не може вважатися показником економічної стійкості.

Екологічний компонент

Особлива увага приділяється і екологічній складовій. Наприклад, великі комерційні гіганти вже давно виявили, наскільки благотворно може вплинути на бізнес дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Наприклад, зменшення кількості матеріалу, що використовується в упаковці, не тільки знижує кількість відходів, але і скорочує загальні витрати на виробництво.

Найважливіша умова сталого розвитку – збереження цілісності природних екосистем. Стабільність біосфери – запорука майбутнього процвітання.

Соціальний компонент

Аспект соціальної складової – справедливий розподіл існуючих благ. Тому створення стійкої економіки неможливо без участі людини в процесах, що забезпечують його життєдіяльність, розвитку приватної ініціативи і здатності самостійно приймати рішення і контролювати їх виконання.

Проблеми визначення економічної стійкості

В цей час більшість країн визначають свою економічну ситуацію за допомогою динаміки внутрішнього валового продукту (ВВП). Вважається, що стійке зростання загального національного ВВП має становити мінімум на 2% на рік.

Але це неправильний підхід, оскільки загальний національний ВВП не говорить про реальні середні доходи людини. Він також не показує, скільки людей знаходяться за межею бідності.

Валовий внутрішній продукт не дає повної картини довгострокового економічного зростання і може створювати ілюзію соціального благополуччя. Крім того, ВВП не враховує зміни в екосистемі і виснаження природних ресурсів.

Економічна стійкість в рамках триєдиної концепції полягає в стабільному зростанні всіх секторів економічної діяльності, а також розширенні товарного виробництва і ресурсного видобутку, але тільки в межах, встановлених природою.

Посилання на основну публікацію