✅Споживча кооперація – що це таке

Споживча кооперація – соціально-орієнтована сфера економіки, представлена на ринку системою споживчих організацій та їх спілок.

Основна ланка споживкооперації – споживче товариство, головне призначення якого полягає в задоволенні матеріальних і соціальних інтересів учасників, об’єднаних на основі добровільного членства шляхом внесення матеріальних (пайових) внесків.

Правові основи

Споживча кооперація виникла в 19 столітті у Великобританії зі створення декількох спільних підприємств, незабаром переросли в кооперативні товариства та їх великі об’єднання.

Соціальні завдання споживкооперації реалізуються за допомогою ведення багатогалузевої підприємницької діяльності. Члени споживчої кооперації створюють організацію з великим обсягом оборотних коштів і високою конкурентоспроможністю.

Принципи діяльності товариства

Орган управління споживчої кооперації-збори всіх учасників об’єднання. Основним документом є статут.

Дані об’єднання мають право займатися будь-якими видами комерційної діяльності, що не суперечать законодавству.

Найбільш затребувані з них:

  • торгівля;
  • побутове обслуговування;
  • будівництво;
  • кредитування пайовиків;
  • сільське господарство.

Джерела фінансування діяльності споживчого кооперативу: початковий капітал, утворений за рахунок внесення учасниками пайових внесків, власний прибуток, позикові та залучені з боку кошти.

Споживчі кооперації будь-якого рівня діють за однаковими принципами:

  • добровільний вступ і вихід учасників;
  • обов’язкове внесення пайових внесків;
  • вищий орган правління організації-збори пайовиків, де кожен учасник має право одного голосу;
  • захист економічних і соціальних інтересів учасників;
  • колективне володіння власністю.

Споживча кооперація вирішує соціально-значущі завдання: координує комерційну діяльність суб’єктів малого бізнесу, їх ефективне включення в економіку країни, збільшує товарообіг і підвищує рівень життя населення.

Посилання на основну публікацію