✅Швидкість обороту капіталу – що це таке, визначення

Швидкість обороту капіталу – це безперервний процес переміщення активів, що включає етапи авансування, виробництва, реалізації продукції і подальше повернення грошових коштів на рахунок підприємства.

Швидкість обороту відображає ефективність виробничої діяльності. Чим менше часу потрібно для кожного циклу, тим більший дохід отримує власник активів.

Розрахунок

Для аналізу ефективності застосовують коефіцієнт Коб, що визначає кількість оборотів капіталу за звітний період. Як правило, беруться середньорічні значення. Показник являє собою відношення отриманого прибутку до загальної вартості вкладених коштів:

Коб=В/А

Для повної оцінки ефективності визначають додаткове значення D, що відображає середню швидкість одного обороту. Для розрахунку обчислюють відношення тривалості звітного періоду в днях до коефіцієнта Коб, розрахованому для даного терміну:

D=Т/Коб

Зростання показників обороту говорить про прискорення ділової активності підприємства, збільшення прибутку, рентабельності і загального виробничого потенціалу.

Найбільші значення спостерігаються у високоліквідних організаціях. Скорочення термінів обороту капіталу супроводжується відносним зменшенням витрат у зв’язку з швидким отриманням стандартного доходу за більш короткий виробничий цикл.

Зниження пов’язане зі зменшенням витрат на виплату заробітної плати, оренду приміщень і обладнання, покупку витратних матеріалів за більш короткий період часу.

Збільшення ефективності

Прискорення обороту авансованих коштів і активів — основне завдання всіх діючих підприємств. Для підвищення ефективності застосовують кілька способів:

  • Скорочення термінів реалізації товару. Для стимулювання продажів організовуються рекламні акції, програми лояльності та інші маркетингові ходи.
  • Прискорення виробничого циклу. Реалізується шляхом впровадження сучасних технологій, покупки нового обладнання, збільшенням продуктивності праці.
  • Логістика та Транспортні перевезення. Грамотна організація переміщення продукції дозволяє максимально скоротити терміни від моменту виробництва до реалізації кінцевому споживачеві.
  • Постачання матеріалами і сировиною. Безперебійні поставки забезпечують безперервність технологічних процесів і дозволяють уникнути вимушених простоїв.
  • Пошук нових економічних агентів. Організація переговорів з потенційними постачальниками і споживачами, укладання контрактів забезпечують розширення партнерських зв’язків, бізнесу і виробничих потужностей.

Більшість способів вимагає фінансових вкладень, проте вжиті заходи через деякий час дозволяють значно збільшити одержуваний від виробництва дохід.

Динаміка

Занадто високі показники ефективності говорять про значне перевищення отриманого прибутку над вкладеними коштами, що може спричинити подальше збільшення витрат. Низька швидкість обороту, навпаки, означає бездіяльність грошових коштів власника.

Аналіз коефіцієнтів в динаміці дозволяє оцінити рентабельність підприємства і вчасно вжити відповідних заходів, якщо інвестований капітал не приносить прибутку.

Зниження показників щодо попередніх звітних періодів – привід для пошуку додаткових способів використання виробничих активів та оптимізації технологічних процесів відповідно до запропонованих варіантів.

Посилання на основну публікацію