✅Реальна процентна ставка – що це таке, характеристика

Реальна процентна ставка – це фактична вартість користування капіталом з поправкою на інфляційні процеси.

Термін застосовується в кредитуванні, накопичувальному страхуванні, інвестуванні, а також інших фінансових сферах. Показник важливий для оцінки доцільності угод на середній або тривалий термін.

Економічний сенс

Алгоритм обчислення фактичної вартості грошових ресурсів розробив Ірвінг Фішер. Американський фахівець простежив пряму залежність показника від темпів інфляції. Особливо яскраво зв’язок проявляється в державах з нестабільною економікою.

Прискорене знецінення грошей істотно знижує прибуток кредиторів від розміщення капіталу. При запозиченнях на тривалий термін реальний відсоток може приймати не тільки нульове, але і негативне значення. Фішер висловив залежність у рівності:

Номінальна винагорода кредитора = темп інфляції + реальна процентна ставка

Два елементи цієї формули не можна розрахувати заздалегідь. На початковому етапі в учасників угоди є інформація тільки про номінальний відсоток.

Ефективність розміщення грошових коштів залежить від точності економічного прогнозу. Саме тому фактична прибутковість фінансового інструменту майже завжди буде нижче заявленої спочатку.

Збіг значень можливо лише при повній відсутності інфляції. У гарантованому виграші позикодавці (інвестори) залишаються тільки при запуску зворотного процесу — збільшенні купівельної спроможності валюти і зниженні ринкових цін.

Однак дефляція на практиці зустрічається рідко. Економіці країн пострадянського простору це явище невластиво.

Практичне значення

Розуміння справжнього сенсу реальної процентної ставки важливо для всіх учасників фінансової системи. Кожна зі сторін при розрахунку даного показника переслідує власні цілі:

  • Банк. Високі темпи інфляції знижують прибуток за договорами кредитування. Саме тому фінансові організації містять значний штат аналітиків і виділяють кошти на масштабні дослідження. При встановленні номінальної ставки до уваги беруть ефект Фішера і роблять відповідну надбавку.
  • Позичальник. Реальна процентна ставка дозволяє оцінити привабливість фінансових продуктів. Нерідко банки пропонують клієнтам рефінансування кредиту зі зменшенням терміну виплат. У рекламі роблять акцент на оперативне погашення зобов’язань. Видимість оманлива. Оцінити вигоду від таких програм дозволяє розрахунок з поправкою на інфляцію протягом усього періоду дії договору. У більшості випадків тривале користування позикою вигідно пересічному громадянину.
  • Інвестор. Знання формули Фішера важливо і при розміщенні грошей в депозитах. В цьому випадку діє зворотний механізм. При невірному розрахунку вкладник може не тільки не заробити, але і втратити частину капіталу. Збитки фіксують, якщо швидкість знецінення грошей перевищує фіксовану прибутковість депозиту. Особливо яскраво вплив інфляції проявляється при реалізації програм накопичувального та інвестиційного страхування. При приєднанні до таких проектів слід попередньо вивчати методи захисту від знецінення валюти.

Практичне значення реальна процентна ставка має і в сфері статистичних спостережень. Експерти аналізують показники за періоди в 5, 10, 20, 30 років. Результати досліджень відображають ефективність фінансових інструментів, інтенсивність обороту капіталу і доступність позик для населення. Звіти активно використовують у законотворчій діяльності. На матеріали спираються і при виробленні кредитно-грошової політики.

Посилання на основну публікацію