✅Перехресна еластичність попиту – що це таке, опис, види

Попит на товари і послуги визначається не тільки ціною, але і рядом інших факторів, одним з яких є наявність на ринку товарів-замінників.

Якщо їх досить багато, то при зміні вартості основного товару, попит на нього неминуче впаде, оскільки люди будуть купувати аналогічну, але більш дешеву продукцію. Така ситуація говорить про еластичність попиту на товар, оскільки населення легко знаходить замінник.

При визначенні ціни на вироблений товар слід брати до уваги даний показник і вміти розраховувати перехресну еластичність попиту, яка виражає відносну зміну попиту на один товар при зміні ціни на інший, схожий товар.

Перехресна еластичність попиту – це певний показник зміни кількості придбаного продукту в процентному вираженні щодо іншого продукту в разі підвищення/зниження його ціни. Виробник товарів і послуг повинен враховувати даний показник, щоб адекватно встановлювати вартість.

Якщо товар є еластичним, то підвищення ціни неминуче призведе до падіння попиту і, як наслідок, збитків або втрачених можливостей в плані отримання прибутку.

Види

При розрахунку перехресної еластичності попиту показник може бути позитивним, негативним або нульовим. Правильне розуміння даних коефіцієнтів дозволяє більш точно визначати ринкову ціну конкретного товару або послуги, що надається:

  • Позитивний коефіцієнт. Якщо значення вище нуля, це говорить про хорошу взаємозамінність продукції, при якій покупці (в разі підвищення ціни) будуть шукати більш дешевий аналог. Збільшений попит на аналог може спровокувати також підвищення його вартості. Чим краще товари можуть замінювати один одного, тим вище перехресна еластичність попиту. Прикладом може служити м’ясо, коли при підвищенні ціни на яловичину населення переходить на більш дешеві види м’ясної продукції.
  • Негативний коефіцієнт. Якщо отримуване значення нижче нуля, це свідчить про взаємодоповнюваність товару, при якому в разі підвищення ціни на один з них, неминуче буде підвищення вартості іншого. Наприклад, зростання цін на борошно призведе до підвищення вартості кондитерських виробів.
  • Нульовий коефіцієнт. Таке значення свідчить тому, що ціна одного товару ніяк не пов’язана з ціною іншого, а тому вони не залежать один від одного.

Розраховувати рівень перехресної еластичності попиту необхідно для того щоб зрозуміти, наскільки рентабельно виробляти і реалізовувати конкретні вироби. Перед тим, як запустити у виробництво нову продукцію слід спрогнозувати, якою буде на неї попит.

Знаючи інтерес покупців до продукції, а також наявність на ринку товарів-замінників, виробник може грамотно проводити політику ціноутворення.

Розрахувавши перехресну еластичність попиту, виробник отримує можливість встановлювати оптимальну вартість своєї продукції, моделювати поведінку споживачів на ринку і здійснювати розрахунок кількості виробів, що випускаються.

Все це дає можливість підприємству розробляти стратегічні плани з отримання максимального прибутку в ході торговельно-економічної діяльності і мінімізувати власні ризики.

Посилання на основну публікацію