✅Очікувана інфляція – що це таке, опис, характеристика

Очікувана інфляція – це прогнозоване збільшення цін, яке може відбутися протягом декількох років.

Для того, щоб держава не зіткнулася з проблемою дефіциту запланованих бюджетів за різними напрямками, аналітики формують прогнози щодо очікуваного рівня інфляції на майбутні фінансові періоди (як правило, на майбутній рік).

Дана робота має на увазі використання спеціальних математичних моделей прогнозування, заснованих на статистиці.

Особливості інфляційних процесів

Інфляція буває очікуваною і несподіваною. Розуміння того, скільки коштуватимуть гроші через певний період часу, необхідно не тільки для формування бюджетів.

Очікуваний рівень інфляції прогнозується з певною часткою ймовірності на основі тенденцій минулих періодів, а також поточної ситуації в економіці і політиці держави. Прогнози складаються експертами-аналітиками на замовлення державних структур, ділових кіл, інвестиційних компаній.

Інвесторам прогнози потрібні для оцінки привабливості об’єкта вкладення коштів з точки зору прибутку, яку можна отримати. Очікуваний відсоток інфляції впливатиме на номінальну ставку, яка оподатковується (чим вище очікуване зростання, тим вище буде номінальна ставка за облігаціями).

Наслідки інфляції:

  • Зменшення реальних доходів населення. Сума заробітної плати та інших доходів є номінальним числом. Реальний дохід – це можливість купити товар або оплатити послугу наявними коштами.
  • Зниження купівельної спроможності. При підвищенні цін купівельна спроможність грошей падає. Чим більше рівень інфляції, тим менше купівельна спроможність грошей.
  • Збільшення витрат споживачів і фірм-продавців, пов’язаних з отриманням готівки і частими змінами цін на товари або послуги.

Коли очікується висока інфляція, споживачі починають активно витрачати заощадження на покупку товарів, що, своєю чергою, ще більше знецінює грошову масу, яка знаходиться в обороті. Якщо гроші не повертаються в казну, держава починає друкувати нові купюри, ще більше посилюючи інфляційні процеси.

Вплив інфляції на інвестиційну та кредитну діяльність

Будь-яка інвестиція супроводжується різним ступенем ризиків і при оцінці рентабельності проекту враховується очікуваний відсоток інфляції. Спот-ставка (приріст вартості інвестицій з урахуванням відсотків) за інвестиційними проектами розраховується, виходячи з вартості державних облігацій, які вважаються безризиковими.

Рівень очікуваної інфляції також впливає на розмір процентних ставок.

При високій інфляції ставки за довгостроковими цінними паперами повинні бути більш високими, ніж за короткостроковими акціями.

Прогнози реальної фінансової ситуації допомагають одержувачу доходу вжити заходів для зменшення ризиків. Якщо розміри інфляції вище очікуваних з’являється невизначеність в питанні потенційного прибутку і втрат для позичальників і кредиторів по неіндексованих цінних паперах.

Стимулююча роль держави при високій очікуваній інфляції

При прогнозуванні високого рівня інфляції, яка з очікуваної може перерости в несподівану, держава починає використовувати різні механізми, що нівелюють ці процеси.

В якості регулюючих заходів використовується контроль над цінами на товари широкого споживання, а також певні обмеження рівня заробітних плат.

Посилання на основну публікацію