✅Економіка підприємства – що це таке, опис, характеристика

Наука про оптимальне використання ресурсів і отримання максимального прибутку при мінімальних витратах називається економікою підприємства.

Поняття “економіка підприємства” застосовна не тільки до великих транснаціональних корпорацій, вона зачіпає процес господарювання в невеликих підприємствах. Ось основний перелік процесів, які вивчає Економіка підприємства:

  • Організація виробничого циклу (починаючи придбанням сировини і закінчуючи отриманням кінцевого продукту).
  • Оцінка ризиків та ефективності виробництва.
  • Підготовка підприємства в технічному плані, організація інфраструктури.
  • Розпорядження капіталом, отримання доходу, оцінка фінансових ризиків.
  • Кадрові питання (прийом співробітників на роботу, організація умов праці, виплата зарплат і т.д.).

Економіка підприємства – це прикладна наука. Тобто вона тісно пов’язана з іншими економічними дисциплінами (наприклад, з мікро- і макроекономікою). Для повного розуміння даної науки необхідно мати пізнання в області маркетингу, бухгалтерського обліку, фінансів, статистики.

Зміст статті

Метод

Економіка підприємства, будучи прикладною наукою, не має власних інструментів для аналізу ринку та отримання відомостей про ефективність виробництва. Тому дисципліна використовує стандартні економічні методи. Наприклад, статистичне спостереження і порівняльний аналіз.

Суть методу в тому, щоб вимірювати головні економічні показники (вартісні, кількісні, якісні та ін.) і порівнювати їх між собою, щоб виявити оптимальний спосіб розвитку підприємства.

Ще один метод для аналізу економіки підприємства – графічне відображення. Суть в тому, щоб створити статичний графік (діаграми, гістограми та ін.), який сприяє кращому сприйняттю економічних показників.

Висновок

Економіка підприємства – це наука, яка покликана вирішити основні проблеми виробництва: який продукт створювати, як і для кого це робити. Розглянута дисципліна просто необхідна будь-якому економісту і тим, хто вирішив створити власне виробництво.

Адже в сучасному світі успіху в підприємницькій діяльності досягають лише ті, хто знайомий з теорією економіки підприємства і вміє використовувати методи аналізу ринку.

Мало того, Економіка підприємства, як наука, корисна і представникам інших професій. Саме з цієї причини в багатьох вищих навчальних закладах розглянуту дисципліну включають до переліку обов’язкових предметів для інженерів та інших фахівців, сфера діяльності яких не пов’язана з економікою.

Посилання на основну публікацію