✅Дефляція – що це таке, причини, наслідки

Дефляція – це зростання купівельної спроможності національної валюти.

Термін походить від латинського слова deflation, що означає “здування” і досить точно характеризує процес.

Зниження споживчих цін виступає позитивним моментом для покупців, оскільки дозволяє їм придбати більше товару.

Однак економісти вважають дефляцію вкрай негативним сигналом, який свідчить про поганий стан економіки. Щоб зрозуміти логіку професіоналів, необхідно розглянути причини і наслідки явища.

Зміст статті

Причина

Найбільш часто дефляція виникає в ситуаціях, коли відбувається одне або відразу кілька подій наступного характеру:

  • Зростання обсягів продукції або послуг за рахунок підвищення продуктивності або інших факторів без аналогічного збільшення доходів населення.
  • Підвищення попиту на різні види грошей як у готівковій, так і безготівковій формі. Як правило, це пов’язано з бажанням населення збільшити власні заощадження. Важливо відзначити, що відкладати гроші можна як в національній Або іноземній валюті, так і у формі депозитів і вкладів. У будь-якому випадку, загальна кількість грошової маси в обігу знижується.
  • Жорсткі заходи економії з боку держави, спрямовані на скорочення бюджетних витрат.
  • Зниження обсягів кредитування населення.

У кожному з перерахованих випадків відбувається або зменшення маси знаходяться в обороті грошей, або збільшення кількості товарів на ринку.

У будь-якому випадку, баланс попиту і пропозиції призводить до того, що ціни на послуги і товари починають знижуватися, а купівельна спроможність місцевої грошової одиниці зростає.

Наслідки

Причини дефляції не здаються, на перший погляд, чимось небезпечним для економіки. Однак, практика показує, що зниження цін і зменшення грошової маси означає початок спаду в економіці.

Більш того, відбувається зниження активності господарюючих суб’єктів і споживачів.

Наслідком цього стає:

  • різке зменшення попиту, пов’язане з прагненням покупців дочекатися ще більшого падіння цін, а також бажанням відкласти набираючу вартість національну валюту в “кубушку”;
  • зменшення обсягів виробництва. Це пояснюється труднощами зі збутом і неможливістю реалізувати вже випущену продукцію;
  • скорочення штатів як бюджетних установ, так і приватних компаній. Перше пов’язане зі зменшенням державних витрат, а друге – з падінням виробництва і навіть банкрутством підприємств;
  • зменшення доходів населення і падіння його купівельної спроможності. Виступає наслідком описаних вище процесів;
  • зниження обсягу інвестицій, викликане важкою ситуацією в промисловості і сфері послуг;
  • зниження обсягу кредитування, яке супроводжується зростанням процентної ставки. Це в рівній мірі стосується господарюючих суб’єктів і громадян.
Посилання на основну публікацію