1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка

Економіка

Інвестиційний брокер

0 коментарів

Інвестиційний брокер – це юридична або фізична особа, наділена правами виконання посередницьких операцій на ринку цінних паперів за дорученням клієнта і за його рахунок.

Функції та завдання інвестиційного брокера

Купувати...

Фінансові продукти

0 коментарів
Поняття фінансового продукту

Фінансовий продукт – це вид економічного блага, що приносить своїм власникам певну вигоду.

Вони виконують функції, здатні задовольнити потреби інвестора. При проведенні операцій з фінансовими продуктами інвестор...

Сільськогосподарське виробництво

0 коментарів

Сільськогосподарське виробництво – це сукупність видів економічної діяльності у сфері вирощування, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.

Особливості сільськогосподарського виробництва

Сільське господарство, будучи окремою галуззю економіки, відіграє важливу роль у розвитку...

Оптимальний обсяг виробництва

0 коментарів

Оптимальний обсяг виробництва – це обсяг продукції, виробленої у встановлені терміни з мінімальними витратами і максимальною ефективністю, забезпечує виконання зобов'язань за договорами.

Максимізація прибутку фірми

Мета діяльності будь-якого підприємства полягає...

Роль поділу праці в економіці

0 коментарів
Поняття поділу праці

Поділ праці – це історично закріплений за певними групами людей вид господарської діяльності.

Поділ праці стало природним продовженням розвитку економічних відносин між людьми. У первісні часи люди...

Макросегментація з прикладами

0 коментарів

Макросегментація - це процес розбивки товарного ринку на частини (сегменти) в залежності від потреби, ними задовольняється.

Саме по собі сегментування передбачає необхідність поділу ринку на однорідні групи, схожі за своїми...

Що передбачає зміна норм обов'язкових резервів

0 коментарів

Обов'язкові резерви - це банківські активи у вигляді депозитних вкладів, які, згідно із законодавством країни, банки зобов'язані тримати на рахунках Центрального Банку для забезпечення власних зобов'язань за залученими коштами.

Визначення...

Теорії економічного зростання

0 коментарів
Поняття економічного зростання

Економічне зростання - це збільшення обсягів випуску сукупного суспільного продукту в певному періоді, тобто зростання потенційного і реального ВВП, нарощування економічної могутності держави.

Під економічним зростанням розуміється,...

Балансовий метод економічного аналізу

0 коментарів
Сутність балансового методу

Балансовий метод в економічному аналізі застосовується для зіставлення взаємопов'язаних показників діяльності, щоб з'ясувати їх взаємний вплив, а також підрахувати резерви збільшення ефективності виробництва.

При використанні балансового методу...

Теорія ігор в економічному аналізі

0 коментарів
Загальне поняття економіки

Економіка є невід'ємною частиною життя людини. Господарські відносини розвиваються протягом всієї еволюції людства. В їх основі лежить відтворювальний процес, що включає в себе етапи створення, розподілу, збуту...