1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка

Економіка

Що передбачає зміна норм обов'язкових резервів

0 коментарів

Обов'язкові резерви - це банківські активи у вигляді депозитних вкладів, які, згідно із законодавством країни, банки зобов'язані тримати на рахунках Центрального Банку для забезпечення власних зобов'язань за залученими коштами.

Визначення...

Теорії економічного зростання

0 коментарів
Поняття економічного зростання

Економічне зростання - це збільшення обсягів випуску сукупного суспільного продукту в певному періоді, тобто зростання потенційного і реального ВВП, нарощування економічної могутності держави.

Під економічним зростанням розуміється,...

Балансовий метод економічного аналізу

0 коментарів
Сутність балансового методу

Балансовий метод в економічному аналізі застосовується для зіставлення взаємопов'язаних показників діяльності, щоб з'ясувати їх взаємний вплив, а також підрахувати резерви збільшення ефективності виробництва.

При використанні балансового методу...

Теорія ігор в економічному аналізі

0 коментарів
Загальне поняття економіки

Економіка є невід'ємною частиною життя людини. Господарські відносини розвиваються протягом всієї еволюції людства. В їх основі лежить відтворювальний процес, що включає в себе етапи створення, розподілу, збуту...

Приклади економічної політики

0 коментарів
Сутність економічної політики

Основою будь-якої країни є економіка і державна влада. Економіка країни - це сукупність господарських відносин, що виникають між суб'єктами в процесі суспільного відтворення. Суспільне відтворення, в свою...

Поведінкові ознаки сегментування ринку

0 коментарів
Сутність і особливості поведінкової сегментації ринку в маркетингу

У загальному сенсі під поведінковим сегментуванням ринку прийнято розуміти процес поділу всієї маси потенційних покупців на групи, однорідні за своїми поведінковими принципам,...

Елімінування в економічному аналізі

0 коментарів
Поняття елімінування

Всі аналітичні показники залежать від безлічі причин і факторів. При цьому, вивчення впливу даних факторів здійснюється окремо, з виділенням кожного фактора і окремим виміром його впливу за допомогою...

Індексний метод в економічному аналізі

0 коментарів
Сутність індексів і цілі їх застосування

При економічному аналізі стану об'єктів використовуються багато методи і підходи, що дозволяє всебічно оцінити ключові фактори, що впливають на виробництво і систему господарювання в...

Неформалізовані методи економічного аналізу

0 коментарів
Формалізовані і неформалізовані методи в економічному аналізі

Методи і прийоми економічного аналізу можна класифікувати по-різному. Основу будь-якої класифікації становить конкретний ознака. На думку В.В. Ковальова і О.Н. Волкової найбільш інформативним...

Парадокс Джевонса

0 коментарів
Історія парадоксу Джевонса

Парадокс Джевонса, іноді званий ефектом Джевонса, в економічній теорії є ситуацією, при якій технологічний прогрес, що збільшує ефективність використання будь-яких ресурсів, не повинні зменшувати, а тільки збільшує...