Зневоднення та сушка нафтових шламів

Відходи, що забруднюють грунт, підрозділяють на побутові, сільськогосподарські і промислові.

Побутові відходи. Ці відходи займають великі площі при складуванні. Щорічно на одного міського жителя припадає 1 т твердих відходів. Маса відходів щорічно збільшується на 1 -1,5%. За розрахунками Академії комунального господарства, тверді побутові відходи в цілому по країні в 1985 р склали 213 млн. М3, до 1990 р їх кількість зросла до 230 млн. М1. Проблема видалення побутових відходів є дуже гострою. […]

У 1987 року в СРСР функціонувало 8 сміттєспалювальних п 8 сміттєпереробних заводів. Щорічний обсяг переробки твердих побутових відходів становило 6,4 млн. М3. До 1990 року загальна число заводів доведено до 43, що забезпечило використання близько 27 млн. М3 побутових відходів (більше 11% загальної їх кількості). […]

При переробці побутових відходів вирішуються як екологічні, так і техніко-економічні завдання. Наприклад, на Бакинському заводі з переробки побутових відходів в результаті повної переробки сміття щорічно отримують до 1500 т металу, 45 тис. Т компостних добрив. У Молдові на опитнохіміческом заводі з переробки старої поліетиленової плівки з 1500 т плівки виробляють 1300 т труб різного призначення. […]

Сільськогосподарські відходи. Ці відходи складаються в основному з відходів комплексів з виробництва м’яса та підприємств з переробки сільськогосподарської сировини. Вони являють собою яблучні і виноградні вичавки, плодові кісточки, соняшникову і рисову лузгу, бавовняну лушпиння, кістки та ін. […]

Значну частку забруднень грунту складають також пестициди, які у грунт з протравленим насінням, при обробці рослин, з отмирающими частинами рослин і т. П. Пестициди можуть накопичуватися і зберігатися в грунті до одного року і більше. Ступінь накопичення препаратів в грунті визначається властивостями отрути та особливостями грунту. У результаті гідролітичних, окисних і фотохімічних реакцій, а також переважно розкладання пестицидів грунтовими мікроорганізмами, грунт самоочищається. На відміну від хлорпроізводних фосфорорганічні пестициди і карбама-ти швидко розкладаються в грунті, їх стійкість вимірюється тижнями. […]

Серед твердих відходів велике місце займають відходи виробництва полімерних матеріалів, зношені шини та інші гумові вироби, активний вугілля, іоніти та інші адсорбенти, смоли, важкі метали, їх солі і оксиди, сульфіди сульфати, алюминийсодержащие відходи. […]

Таким чином, на підприємствах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості утворюється велика кількість твердих і рідких відходів. Значну їх частину не використовують, збирають в накопичувачах, виводять у відвали, що призводить до забруднення навколишнього середовища. У той же час ці відходи є крупним резервом матеріальних ресурсів, утилізація їх може істотно поліпшити техніко-економічні показники процесів. […]

Тверді н рідкі відходи хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв складаються з різноманітних органічних і неорганічних речовин. Для вибору найбільш оптимального методу знешкодження та утилізації цих відходів треба знати їх склад, кількість, властивості і чинники, що впливають на їх зміни. Крім того, необхідно знати ступінь токсичності цих відходів, щоб правильно нормувати їх вміст у грунті і здійснювати санітарний контроль. […]

Контроль за санітарним станом грунту включає проведення санітарно-фізико-хімічних, санітарно-ентомологічних, санітарно-гельмінтологічних, санітарно-бактеріологічних і вірусологічних досліджень.

Посилання на основну публікацію