1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Екологія
  3. Завдання екології

Завдання екології

Виходячи з розглянутого розуміння предмета екології, її місця серед інших наук, можна таким чином сформулювати її завдання:

  1. • дослідження закономірностей організації життя, у тому числі у зв’язку з впливами на природу, викликаними діяльністю людини;
  2. • створення наукових основ раціональної експлуатації біологічних ресурсів;
  3. • прогнозування можливих у майбутньому змін природного середовища, в тому числі під впливом діяльності людини.

У вирішення спільних завдань екології свій внесок вносять екологічна хімія і хімічна екологія. До проблем, які мають безпосереднє відношення до хімічних дисциплін, відносяться:

1. Хімічний моніторинг – система періодично повторюваних спостережень хімічного складу об’єктів навколишнього середовища. Система моніторингу охоплює як локальні райони або окремі країни (національний моніторинг), так і земну кулю в цілому (глобальний моніторинг). Роботи по глобальному хімічному моніторингу координуються Програмою ООН з навколишнього середовища і Всесвітньою метеорологічною організацією. Основними напрямками хімічного моніторингу є вивчення впливу кислотних дощів на стан природного середовища; визначення вмісту найважливіших забруднювачів в атмосфері, воді та грунті. Частота вимірів коливається від 10-20 днів (атмосферні опади, повітря) до 2-6 місяців (грунт, підземні води).

2. Дослідження хімічних форм елементів у біосфері, їх круговоротов; вивчення порушень круговоротов і розробка методів регулювання круговоротов елементів. Організми в процесі своєї життєдіяльності накопичують хімічні речовини, включені до ланцюжка харчування. Вивчення хімічних форм елементів у живій природі, руху елементів, їх геохімічної ролі є фундаментальною науковою задачею. Її актуальність в даний час обумовлена ??тим, що в результаті розвитку промисловості і сільського господарства за останні 50 років кількість розсіяних хімічних речовин зросла стократно, причому значна частина цих речовин включена в ланцюжки харчування і, таким чином, потрапила в організми тварин і людини. Більше того, вплив людини стало геологічно значимим і здатне викликати необоротне порушення стійких циклів руху елементів у природному середовищі.

3. Оцінка канцерогенної і мутагенної активності речовин, що потрапляють в середовище проживання в результаті життєдіяльності людини. Вирішення цього завдання має першорядне значення для вироблення науково обґрунтованих методів захисту від шкідливих хімічних впливів.

4. Хімічна і хіміко-токсикологічна експертиза при проектуванні нових і реконструкції існуючих підприємств промисловості і транспорту. Мова йде не тільки про оцінку збитку природі, що наноситься при нормальній роботі підприємств промисловості, транспорту, енергетики, але, в першу чергу, про оцінку ризику, пов’язаного з можливими аваріями. Усвідомлення небезпеки для населення і навколишнього середовища аварій, пов’язаних з хімічним або радіаційним ураженням, прийшов відносно недавно – у першій половині 80-х років, після гучних катастроф на атомній електростанції Тримайл Айленд (США) і на хімічному комбінаті в Бхопалі (Індія). Чорнобильська катастрофа (1986 р) стала уроком, що показав недостатність існуючих заходів безпеки і способів захисту від техногенних аварій. Особливо слід відзначити роль академіка В.Легасова, першим в СРСР, за кілька років до Чорнобильської катастрофи, який розпочав роботу з оцінки ризику, пов’язаного з техногенними катастрофами, і з розробки заходів, що знижують цей ризик. На жаль, попередження В.Легасова були вчасно почуті ні вченими, ні урядом.

5. Розробка методів конверсії хімічної зброї, боротьби з техногенними катастрофами. Хімічна зброя використовувалося в роки I світової війни і значно пізніше в 70-х – 90-х роках в локальних військових конфліктах. Але розробка і виробництво все більш токсичних видів хімічної зброї не зупинялися ні на один день аж до підписання договору про знищення хімічної зброї. Навіть знаходиться на складах зброю становить більшу загрозу, оскільки закінчуються терміни зберігання боєприпасів, створених 40-50 років тому. Актуальною стає загроза потрапляння іприту, люїзиту або синильної кислоти в навколишнє середовище. До теперішнього часу надійного і дешевого способу позбавитися від хімічної зброї все ще немає. Держави, що володіють їм, широко використовували такі методи, як поховання боєприпасів на дні моря або спалювання. Обидва ці методи завдають природі величезної шкоди. Інші методи, що передбачають нейтралізацію хімічної зброї, дуже дорогі. Таким чином, зазначена проблема тільки чекає свого економічного та екологічно прийнятного рішення.

9
8

ПОДІЛИТИСЯ: