Застосування гнучких технологічних систем при переробці вторинних матеріальних ресурсів

Для створення раціональних схем переробки вторинних матеріальних ресурсів -відходи в рамках одного підприємства або територіального комплексу можуть бути використані гнучкі технологічні системи (ГТС). […]

Для ГТС хімічних виробництв характерні технологічна гнучкість, під якою розуміють легкість перебудови функціонування окремих хіміко-технологічних процесів і системи в цілому шляхом формування нової структури зв’язків між елементами системи при зміні сировини; гнучкість по продукту, т. е. здатність швидкого й економічного переходу на виробництво нових продуктів різними способами і з різного сировини; гнучкість по розширенню при введенні в дію нового технологічного обладнання; маршрутна гнучкість, т. е. здатність продовження випуску продуктів при відмовах окремого технологічного обладнання; гнучкість систем автоматизованого управління. […]

При переробці відходів хімічних виробництв може бути використана як технологічна гнучкість ГТС, так і гнучкість по продукту і ио розширенню. Збір і роздільне накопичення різних відходів з подальшою їх переробкою в цільові продукти на ГТС дозволить не тільки раціонально використовувати ВМР, а й організувати випуск в тому числі і малотоннажних продуктів широкого асортименту. […]

ГТС у хімічній промисловості – складні виробничі комплекси, що виробляють продукцію змінного асортименту. […]

Основні переваги ГТС – можливість відносно швидкої змінюваності виробництва продукції на тому ж обладнанні, мінімум витрат на освоєння нової продукції, швидке задоволення запитів споживачів. […]

Недоліки ГТС – велика капіталомісткість, наявність спеціально підготовлених кадрів та спеціальної технічної бази, в тому числі обчислювальної техніки, значні витрати на інформаційно-управлінські системи. […]

Висока вартість ГТС в порівнянні з традиційними видами технологічного обладнання визначила у світовій практиці впровадження більш дешевих коштів у порівнянні з ГТС – таких, як гнучкі виробничі модулі ілч осередки, є складовими частинами гнучких технологічних систем. […]

Пр имер ГТС в хімічній промисловості є многоассортіментние виробництва з випуску цілих класів хімічних продуктів на базі уніфікованих технологічних схем. […]

Такі схеми включають обладнання, що дозволяє проводити сульфування, сульфохлорування, нітрування, аммо-нолнз, лужне плавлення, каталітичне гідрування, ал-кнлнрованіе та ін. Більшість вузлів можуть бути загальними при виробництві всіх продуктів, наприклад вузол каталітичного гідрування, вузол фільтрації. Типовий вузол каталітичного гідрування з плівковим рухом гідріруемой рідкої фази по стаціонарному шару каталізатора, рециклом рідкої фази через виносний теплообмінник можна використовувати при переробці первинного і вторинного, сировини. Вузол володіє достатнім запасом гнучкості при зміні інтенсивності рецикла і тиску, тому його можна використовувати для виробництва багатьох продуктів. Він перевірений у виробництві ізопропілового спирту, тетрагидрофурана, фурілового спирту та інших речовин. Вузли підготовки сировини, а також виділення, очищення, упаковки готових продуктів вимагають більш різноманітного набору обладнання з меншим коефіцієнтом використання. […]

Для переробки відходів, що розрізняються по складу і кількості, можна використовувати ГТС, створювані по блочно-модульним принципом.

Посилання на основну публікацію