Як боротися з парниковим ефектом?

На думку екологів та інших вчених, які займаються питаннями, пов’язаними зі збереженням біорізноманіття, зміною клімату, зменшенням впливу людини на навколишнє середовище, повністю запобігти реалізації негативних сценаріїв розвитку людства не вдасться, а ось зменшити кількість необоротних наслідків промисловості і людини на екосистеми можна. З цієї причини багато країн вводять плату за емісію шкідливих газів, впроваджують екологічні стандарти в виробництво, розробляють варіанти того, як зменшити деструктивний вплив людини на природу. Однак глобальна проблема полягає в різних рівнях розвитку країн, в їх відношенні до соціальної та екологічної відповідальності.

Шляхи вирішення проблеми накопичення шкідливих речовин в атмосфері:

  • припинення вирубки лісів, особливо в екваторіальних і тропічних широтах;
  • перехід на електромобілі. Вони екологічніше, ніж звичайні машини і не забруднюють навколишнє середовище;
  • розвиток альтернативної енергетики. Перехід від теплоенергетичних станцій на сонячні, вітрові та гідроелектростанції дозволить не тільки скоротити обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу, а й зменшити використання не поновлюваних природних копалин;
  • впровадження енергозберігаючих технологій;
  • розвиток нових низьковуглецевих технологій;
  • боротьба з лісовими пожежами, попередження їх виникнення, встановлення жорстких заходів для порушників;
  • жорстокість екологічного законодавства.

Варто відзначити, що неможливо компенсувати шкоду, яку людство вже завдало довкіллю і повністю відновити екосистеми. З цієї причини слід задуматися над активною реалізацією дій, спрямованих на зменшення наслідків антропогенного впливу. Всі рішення повинні мати комплексний і глобальний характер. На даний момент часу цьому заважає дисбаланс в рівні розвитку, життя і освіченості багатих і бідних країн.

Посилання на основну публікацію