Характерні часові масштаби

В рамках гіпотези Гея традиційно розглядаються повільні процеси, які змінюють навколишнє середовище Землі. Наприклад, швидкість фільтрації вуглекислого газу з надр планети така, що вона могла б привести до подвоєння концентрації вуглекислого газу в атмосфері лише за часи порядку сотень тисяч років. Ще повільніше, на часових масштабах порядку сотень мільйонів років, змінюється (збільшується) на величину порядку одного відсотка сонячна постійна (тобто середня кількість сонячної енергії, що надходить за одну секунду на квадратний метр поверхні Землі). Тому з гіпотези Гея випливає, що навіть миттєве повне знищення глобальної біоти призвело б до несприятливих для людини змінам глобальної навколишнього середовища лише в практично нескінченно віддаленому майбутньому (див., Наприклад, Schwartzman, 1999).

У рамках концепції біотичної регуляції показано, що подібний висновок в корені невірно. Швидкості зміни умов навколишнього середовища під впливом порушеної людиною біоти на багато порядків перевершують швидкості аналогічних геофізичних процесів. Так, зокрема, за рахунок розкладання органічної речовини в процесі дихання, при якому, як відомо, виділяється вуглекислий газ, живі організми Землі, не будь вони організовані в непорушені екологічні спільноти, здатні були б подвоїти концентрацію вуглекислого газу в атмосфері за десять (а нема за сотні тисяч) років.

У непорушеною біоті цього не відбувається, так як будь-яке відхилення концентрації від оптимуму негайно компенсується биотой (зокрема, за рахунок функціонування рослин). У порушеною біоті такого контролю немає. Тому процеси деградації довкілля під впливом порушеною біоти відбуваються з високою швидкістю. Як приклад можна привести збіднення експлуатованих грунтів, що відбувається, зокрема, за рахунок того, що на експлуатованих ділянках швидкість синтезу органічної речовини грунту набагато менше швидкості його розкладання. Відомо, що часові масштаби ерозії грунтів і опустелювання мають порядок декількох десятків років, тобто можуть відбуватися за час життя одного покоління.

Сучасний клімат Землі, як показано в концепції біотичної регуляції, фізично нестійкий (Gorshkov et al., 2000; Макарьева, Горшков, 2001; Gorshkov, Makarieva, 2002). Несприятливі зміни среднеглобальной приземної температури, що призводять до необоротного підриву бази харчування людства, можуть також відбутися за кілька десятків років.

На відміну від гіпотези Гея, концепція біотичної регуляції кількісно доводить, що збереження непорушеною біоти на глобально значущих площах життєво важливо для нині живучих людей і їх прямих нащадків.

Посилання на основну публікацію