Взаємодія факторів. Концепція життєвої системи

Взаємодія різних екологічних факторів може відбуватися як би на різних рівнях. Наприклад, погодні умови безпосередньо впливають на швидкість розвитку, плодючість і виживання будь-якого комахи-фітофага, але водночас вони впливають і на стан його кормової рослини, а це опосередкований вплив може виявитися не менш важливим, ніж пряме. Один фактор може також сильно змінювати чутливість організмів до іншого фактору. Так, утворення на поверхні снігового покриву насту різко підвищує шанс загибелі лосів і косуль від вовків. Схильність багатьох рослин захворювань нерідко збільшується при несприятливих погодних умовах. По суті справи, причина загибелі будь-якого конкретного організму завжди унікальна, і майже завжди вона є результатом взаємодії декількох факторів (Шаров, 1985). Виділяючи ті чи інші фактори як ключові для визначення динаміки конкретної популяції, дослідник насправді завжди спрощує реальність, але іноді таксою спрощення неприпустимо (наприклад, у випадку масової загибелі особин, що настала саме в результаті взаємодії декількох факторів).

Спроби подолати протиріччя між дискретністю виділення окремих внутрішньопопуляцій і середовищних факторів, з одного боку, і безперервністю їх взаємодії – з іншого, робилися не раз в історії екології, зокрема останнім часом великі надії покладаються на концепцію «життєвої системи» (Шаров, 1989) , сформульовану в загальних рисах в 60-х рр. Л. Кларком і П. Гейєром (Clark et al., 1967). Життєва система – це система, що включає в себе популяцію з усіма характерними особливостями складових її індивідуумів і «ефективне середовище», т. Е. Сукупність всіх впливають на дану популяцію ресурсів і умов. Саме існування популяції і рівень достигаемой нею чисельності розглядаються як результат взаємодії вроджених властивостей особин і властивостей ефективного середовища. На думку прихильників концепції життєвої системи, вона не містить будь-яких апріорних передумов щодо того, якими способами повинна утримуватися в певних межах коливається чисельність популяції. У рамках концепції життєвої системи дуже важливе значення надається місцеві, займаному досліджуваної популяцією в співтоваристві. А. А. Шаров (1989) навіть визначає життєву систему як «екосистему, розглянуту в аспекті певної популяції», підкреслюючи, що «в аспекті різних популяцій одна і та ж екосистема має різний вигляд». Ще одна характерна особливість обговорюваної концепції в тому, що основна увага вона приділяє не чинником, а процесам, з взаємодії яких складається певний механізм динаміки популяцій.

Посилання на основну публікацію