1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Екологія
  3. Взаємини людини і природи

Взаємини людини і природи

В якості наукової дисципліни екологія людини з’явилася не на порожньому місці. Вона ввібрала в себе ідеї багатьох дослідників. Сьогодні вчені говорять про розвиток екологічного мислення. Але досить згадати історію і стане ясно, що наш далекий предок вже був стихійним екологом. Людина палеоліту, вибираючи печеру для житла або місце для будівництва селища, вирішував безліч завдань, які безсумнівно можна віднести до екологічних. Адже житло має бути зручним для життя, захищати від звірів і ворогів, мати поруч воду для пиття, дрова для вогнища і угіддя для полювання, рибного лову, збору їстівних рослин. Потрібно було вибирати житло, захищене від повеней та інших стихійних лих. Для успішного полювання слід було знати звички звірів і птахів, передбачати зміни погоди. Особливо важливо передбачати небезпеки, загрозливі племені, відрізняти їстівні рослини від отруйних, розуміти які продукти можуть викликати хвороби. У міру розвитку людства багато з цих знань і навичок, раніше закріплені як табу і релігійні заборони, були зафіксовані в письмовій формі у вигляді законів.
Античні вчені прагнули осмислити роль і місце людини в навколишньому світі, зрозуміти, як природні і господарсько-побутові умови впливають на нього. Про залежність шляхів розвитку людського суспільства і природи писав Геродот (484-425 рр. До н. Е.). Він пояснював риси характеру людей і відбуваються політичні події такими особливостями їх місця проживання, як ландшафт, клімат і родючість грунтів.
Платон
Аристотель

Сучасник Геродота Фукінід (460-400 рр. До н. Е.) Пов’язував могутність сучасних йому Афін нема з родючістю грунтів і сприятливим кліматом, а, навпаки, з непривабливістю земель Аттики для завоювання північними народами і з можливістю накопичувати багатства населенням, тривало проживають на цих територіях.
Платон (427-347 рр. До н. Е.) Вважав, що характер людей і політичні події залежать від природних умов.
Аристотель (384-322 рр. До н. Е.) Вважав, що людина має спільні функції як з рослинами, так і з тваринами. Сама людина, у його розумінні, – «суспільна тварина», в сферу життя якого входить сім’я, суспільство, держава.
Аналіз наукових знань античних часів показує, що громадська думка сформувала уявлення про залежність розвитку суспільства і людини від природних умов.
Особливо глибоко взаємини людини із середовищем її проживання досліджувалися у зв’язку зі збереженням здоров’я та захистом від виникнення різних захворювань.
Ще древні греки наділили міфічного бога лікування Асклепія (у римській міфології Ескулапа) двома дочками Панакеей (Панацеєю) і Гігієєю. Першою була відведена роль лікування хворих людей, другий – профілактика хвороб у здорових людей шляхом використання корисних і усунення шкідливих факторів середовища проживання, а також формування на цій основі здорового способу життя. Результати емпіричних спостережень виражалися у вигляді звичаїв, традицій, релігійних правил. Пізніше вони підсумовувалися в перших наукових працях, що належать знаменитому лікарю давнину Гіппократу (460-377 рр. До н. Е.).

У роботі «Про повітря, води і місцевостях» він писав, що хвороба є результат життя, суперечить природі, тому лікар, щоб виконати свої обов’язки, повинен ретельно спостерігати, як людина ставиться до їжі, питва і всьому тому, що його оточує. Можна навести ще один цікавий уривок: «Тому, хто прийде в незнайоме місто, він повинен звернути увагу на його положення для того, щоб знати, яким чином він розташований до вітрам або сходу сонця, бо не одні й ті ж властивості має місто, що лежить на північ або лежачий на південь, а також розташований на схід сонця чи на захід … Як йде справа по відношенню до водам, чи користуються вони болотними, або м’якими водами, або жорсткими, … або ж солоними і незручними для варення »і т.д . Продовжуючи характеристики особливостей природних умов міст, Гіппократ розповідає, якого статури і яких хвороб слід очікувати у людей в залежності від переважаючих вітрів, води, рельєфу і пір року і далі він дає порівняльне опис народів Європи та Азії, багато місця займають скіфи. Фізична конституція і психічні особливості описуваних народів, на переконання Гіппократа – результат природних умов і географічного положення місць їх проживання.

Про це ж майже через чотириста років після Гіппократа писав римський філософ Лукрецій Кар в I ст. н. е. У своїй книзі «Про природу речей»:

Як розрізняються всі чотири поділки світла
І по чотирьох вітрам і по різних частинах небосхилу,
Так і зовнішність і колір у людей розрізняються сильно,
І у різних племен і хвороби їх теж різні.

У стародавній Індії поведінку у приватному та суспільному житті кожної людини визначалося системою поглядів і релігійних догматів брахманізму. Ці правила об’єднані в збірнику приписів, що одержали назву Законів Ману (III ст. До н. Е. – II ст. Н. Е.), Де було записано, що руйнація довкілля вбиває разом з нею і людини – фізично і морально. У цих законах порицалась торгівля дарами природи, заподіяння шкоди всьому живому, забруднення води. Подібними були й правові норми часів аксумское цивілізації в Ефіопії – «Фехта негесті» (IV ст. Н. Е.). Стаття +1097 цього документа вимагала заборони продажу і покупки річкової риби, птахів, степових і лісових звірів. Жителі високогір’їв звільнялися від обробки землі та випасу худоби, але повинні були зберігати стік чистої води в нижележащие басейни.
В епоху Відродження Роджер Бекон (1214- 1292 рр.) Показав, що живі і неживі тіла побудовані з одних і тих же матеріальних частинок і живі істоти перебувають у тісній залежності від навколишнього середовища.
Релігійна схоластика середніх віків значно сповільнила розвиток екологічних знань. Але навіть у ті часи в працях німецького хіміка і лікаря Парацельса (1493-1541 рр.) Містяться судження про вплив природних факторів на організм людини.
Великі географічні відкриття, колонізація країн сприяли подальшому розвитку природничих наук. Освоєння нових територій було немислимо без знань про їх природу. Ці знання дозволяли людині вижити в незвичних умовах. Європейці, просуваючись в недавно відкриті землі, величезна увага приділяли опису рослинного і тваринного світу, впливу клімату і погодних явищ на організм людини.
Зростання міст і розширення мануфактурного виробництва призвели до усиливающемуся забрудненню середовища життєдіяльності людей, що змусило владу і фахівців вдивлятися в цю проблему. Вона виникла з появою середньовічних поселень, забруднених стічними водами і різними побутовими відходами вулиць. Забруднення у всі часи було бичем міст. Відображення цього можна знайти в середньовічному законодавстві. Так, в 1382 році у Франції, згідно едикту Карла VI, в Парижі було заборонено випускати дим «нудотний і погано пахне». В Англії в XVII ст. був виданий указ, що забороняє лондонцям розпалювати вогонь у камінах під час сесій парламенту, щоб захистити парламентаріїв від смогу.
Російський імператор Петро I поряд з численними державними справами розглядав питання благоустрою, чистоти вулиць і ринків, а також регулювання спуску стічних вод у Санкт-Петербурзі та Москві. У 1718 він видав указ «Про дотримання чистоти вулиць в Москві і про покарання за викидання сміття і всякого помету на вулиці і провулки». Особлива увага приділялася торгівлі продуктами харчування. Пропонувалося, щоб «торгують їстівними припасами носили білий мундир і спостерігали у всьому чистоту».

ПОДІЛИТИСЯ: