Вуглеводні та їх похідні

При несприятливому стані атмосфери (штиль, інверсія) різко збільшується забруднення повітря в приземному шарі. Через нещільності устаткування в атмосферу можуть потрапляти не тільки вуглеводні, але й продукти нафтохімічних виробництв – різні кисневмісні органічні сполуки.

Низькомолекулярні кисневмісні органічні сполуки можуть викидатися також в атмосферу з відпрацьованим повітрям.

Викиди характеризуються різноманіттям з’єднань. Загальна їх кількість становить десятки тисяч найменувань. За даними США, викиди летких органічних домішок при переробці нафти і в хімічних виробництвах досягають 44,2% від загального обсягу викидів. В країнах СНД на нафтопереробні та нафтохімічні підприємства припадає близько 40% таких викидів.

Нафтопереробні та нафтохімічні підприємства є джерелом виділення в атмосферу поліядерних ароматичних вуглеводнів.

Особливо це характерно для:

 • крекінгу висококиплячих продуктів;
 • виробництва коксу;
 • сажі.

Найбільше джерело забруднення повітря вуглеводнями – заводські резервуари для нафти і нафтопродуктів. Витоку відбуваються:

 • через спеціальні дихальні клапани;
 • люки;
 • нещільності при заповненні резервуарів.

Вуглеводні мають істотної небезпеки для матеріалів. Тільки етилен шкідливо впливає на рослинність, стримуючи їх зростання. Прямого шкідливого впливу газоподібних вуглеводнів, які містяться в навколишньому повітрі, на здоров’я людини не виявлено.

До небезпечних забруднюючих речовинах “Агенство з охорони навколишнього середовища США” в даний час відносить:

 • вініл-хлорид;
 • бензол.

У хімічній та нафтохімічній промисловості на основі бензолу отримують:

 • етилбензол;
 • стирол;
 • ізопропілбензол;
 • фенол;
 • циклогексан;
 • малеїновий ангідрид та ін.

Його використовують для отримання:

 • миючих засобів;
 • пестицидів;
 • синтетичних волокон.

Вінілхлорид може викликати:

 • ангіосаркому печінки та інші форми раку;
 • порушення діяльності печінки і ряд інших захворювань;
 • може брати участь у фотохімічних реакціях, які відповідають за утворення смогу.

Близько 90% викидів вінілхлориду в атмосферу утворюється у виробництві полівінілхлориду.

Галогенпохідні метану, етану і пропану, хлоралкени, хлорвмісні ароматичні сполуки, деякі газоподібні кисень- і азотовмісні сполуки є потенційними мутагенами і канцерогенами.

Посилання на основну публікацію