Виробництво мономерів синтетичного каучуку

Бутадієн, ізопрен і стирол – мономери для отримання синтетичних каучуків. Вироблення їх досягає 75-80% від загального випуску каучуків. Виробництво ізопрену, бутадієну і стиролу відноситься до великотоннажним. Світова вироблення стиролу перевищує випуск бутадієну, оскільки стирол застосовують і для отримання великотоннажного пластика – полістиролу. […]

Бутадієн в СРСР отримують з етанолу, одно- і двохстадійною дегидрированием н-бутану, виділенням з газів піролізу і окислювальним дегидрированием н-бутиленов. Виробництво його енергоємно. Витрата паливно-енергетичних ресурсів на 1 т бутадієну при контактному розкладанні етилового спирту становить 1,77 т у. т., двохстадійному дегидрировании н-бутану – 5,67; одностадійному дегидрировании н-бутану-1,88, виділенні з піролізної фракції – 0,3 т у. т. Впровадження у виробничому • об’єднанні «Нижнекамскнефтехим» окисного дегідрування дозволяє економити щорічно 500 тис. т палива. […]

У 1991-2000 рр. виробництво бутадієну планується розвивати шляхом впровадження одностадійного дегідрірованія н-бутану під вакуумом із застосуванням нових ефективних каталізаторів (близько 70% загального приросту вводяться потужностей), окисного дегідрування н-бутен (18%), виділення з піролізної фракції С4 (12%). [. ..]

Найбільш енергоємна стадія у виробництві ізопрену з изобутилена і формальдегіду – синтез дімстілдіоксана. На установці потужністю 120 тис. Т цільового продукту в рік на дану стадію припадає 51% загального енергоспоживання; на стадію розкладу діметілдіоксана – 38,8%; на стадію виділення і очищення ізопрену – близько 10%. […]

Найважливіший напрямок зниження енергоспоживання у виробництві ізопрену з формальдегіду та изобутилена – впровадження принципово нової енергозберігаючої технології отримання ізопрену через метілбутандіол. […]

Енергоємність отримання 1 т ізопрену через метілбутандіол становить 1,4 т у. т., що в 2,5 рази нижче енергоємності виробництва через діметілдіоксан. При цьому витрата пари знижується в два рази. Річна економія паливно-енергетичних ресурсів у розрахунку на виробництво 120 тис. Т ізопрена- 255 тис. Т у. т. […]

Виробництво ізопрену в 1991-2000 рр. планується розвивати шляхом впровадження одностадійного дегідрірованія Ізопен-тана, одностадійного синтезу з изобутилена і формальдегіду, виділення з піролізної смоли. […]

Стирол і а-метилстирол отримують дегидрированием етил-бензолу і изопропилбензола. Для а-метілстірола цей метод поки залишається єдиним, для стиролу розроблені і інші технології. […]

З впровадженням процесу виробництва оксиду пропілену гід-ропероксідним епоксідірованія пропілену (фірма «халкони») утвердився метод спільного одержання оксиду пропілену та стиролу. Цей метод включає окислювання етилбензолу до гідропероксиду, епоксидування пропілену, дегідратацію метил-фенілкарбінола. На 1 т оксиду пропілену утворюється 2,8 т стиролу. За цією технологією працюють великотоннажні установки в США (450 тис. Т стиролу), Японії (225 тис. Т), Іспанії (90 тис. Т). […]

У СРСР за вітчизняною технологією з 1983 р працює завод з виробництва оксиду пропілену та стиролу в об’єднанні «Нижнекамскнефтехим».

Посилання на основну публікацію